Archiwum wystaw

28.09.2010 – 31.12.2010 Galeria Café Silesia
Galernicy wrażliwości. Twórczość nawiedzona chorobą ducha29.06.2010-19.09.2010
LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE.. 22 maja 2010 g.18.00 - 24.00
17.03.2010 - 16.05.2010 Galeria Café Silesia "Roman Nowotarski - malarstwo" to tytuł wystawy, którą można oglądać od 17 marca br. w Galerii Café Silesia w Muzeum Miejskim w Zabrzu. Na ekspozycję składa się 90 prac artysty, znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galerii BWA w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz pochodzących z kolekcji prywatnych. Trzon wystawy (ponad jedną trzecią) stanowią obrazy z kolekcji Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej artysty.
"Śląscy malarze naiwni" Muzealną kolekcję malarstwa śląskich naiwistów (bardzo "mobilną", nieustannie wędrującą, wypożyczaną w rozmaitych zestawach kolejnym muzeom w kraju i ośrodkom zagranicznym) gości obecnie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
22.01.2010 - 07.03.2010 Galeria Café Silesia 
Rzemieślnicy i artyści - dawne zabrzańskie atelier fotograficzne 8.10.2009 - 10.01.2010 Galeria Café Silesia Wernisaż 8.10.2009 godz.17.00
Wystawa fotograficzna, przedstawiająca obiekty związane z przemysłem - cechownie, wieże szybowe, kopalnie, huty, walcownie itp. Autorami zdjęć są Piotr Muschalik oraz Martin Holtappels i Thomas Stachelhaus. 27.08.2009 - 27.09.2009 Galeria Café Silesia 
Czym jest śląskie okno? Nie chodzi tu o motyw plastyczny (nb jeden z najczęstszych, a przez to najbardziej zbanalizowanych motywów w plastyce regionu); raczej o okno mentalne, okno pamięci śląskich twórców naiwnych. Ich twórczość uwikłana jest w przeszłość, w pamięć, w czas; nasycona ogromnym ładunkiem pierwiastka osobistego, własnym bezpośrednim doświadczeniem. Jest to malarstwo o świecie sobie najbliższym: o krajobrazach, w które wpisały się ich historie osobiste i historia lokalnej społeczności. O tym, co tworzy odrębność śląskiej ziemi, o jej przeszłości, ludziach, obyczajach; przegląda się tu cała specyfika kulturowa regionu, cała "śląska dawność". Kreacje tych artystów łączy perspektywa zmitologizowanej autobiograficzności, to innymi słowy - sztuka oparta na indywidualnej mitologii twórcy, osadzonej w otoczeniu konkretnego miejsca.
Podróż po Irlandii i Szkocji – wystawa fotograficzna ze zbiorów Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu oraz Katarzyny Rajcy 17.05.2009 – 14.06.2009 Galeria Café Silesia 
Liczba gości na stronie: 5123917
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle