Archiwum wystaw

Café Silesia, Galeria Sztuki Muzeum Miejskiego w Zabrzu gościła, we wtorek 20 stycznia, niecodziennych zwiedzających. Na spotkanie z działaczami klubu sportowego "Górnik Zabrze" przybyli uczniowie klas IV, V i VI tutejszej Szkoły Podstawowej nr 8.
III Zabrzańska Noc Muzeów 17 maja 2008 roku
Na wystawie można oglądać eksponaty - pamiątki związane z działalnością I Dywizji Pancernej, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, której żołnierze wyzwalali m.in. Francję, Belgię i Holandię oraz brali udział w zdobywaniu Niemiec (stąd tytuł "Żołnierze Wolności"). Wystawa zorganizowana będzie ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu, które posiada unikatową kolekcję eksponatów związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, niespotykaną w miejskich instytucjach muzealnych. Uzupełnieniem ekspozycji będą muzealia wypożyczone m. in. z Muzeum w Chorzowie. Wystawa mieści się w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego i potrwa od 27 sierpnia do 25 września 2007 r.
Wystawa eksponowana w Westfälisches Industriemuseum w Dortmundzie w jednym z budynków ( Werkstatt) Zeche (Kopalni) Zollern II / IV, od 20 maja do 26 sierpnia b.r.
W dniu 19 maja 2007 r. w godz. 17.00 - 24.00 odbyła się II Zabrzańska Noc Muzeów. W tym roku Muzeum Miejskie w Zabrzu, z powodu braku własnej siedziby, zorganizowało dzięki uprzejmości ks. proboszcza Józefa Kuschego imprezę w domu katechetycznym parafii św. Anny przy ul. 3 Maja 20.
Kolekcjonerstwo Od najdawniejszych cywilizacji ludzie interesowali się gromadzeniem pięknych przedmiotów. W Cesarstwie Rzymskim odbywały się aukcje dzieł sztuki, przede wszystkim łupów wojennych, kwitł handel sztuką i cały przemysł dostarczający mniej lub bardziej udanych kopii i fałszerstw. W średniowiecznej Europie skarby gromadził głównie Kościół oraz monarchowie. W XV w. nie tylko książęta renesansowych Włoch z florenckim rodem Medyceuszy na czele, lecz także arystokracja Francji, Burgundii uważała za swój obowiązek objąć mecenat nad sztuką.
Motywy wiejskie stały się samodzielnym tematem w sztuce polskiej pod koniec XVIII w.; wcześniej pojawiały się rzadko jako zbyt trywialne, „niegodne wielkiej sztuki”. W ujęciu realistycznym „problem chłopski” zaistniał znacznie później, właściwie dopiero pod wpływem rodzącego się pozytywizmu, po 1850 r. Natomiast okres modernizmu, Młodej Polski przynosi zupełnie szczególną fascynację wsią i ludem, określaną mianem chłopomanii. Młodopolscy malarze pojmowali wieś (podkrakowską, polską) jako barwną „oazę arkadyjskiej, patriarchalnej egzystencji (...),rezerwat zdrowej, mocnej rodzimości i tradycyjnego budownictwa drewnianego, jako wizje owocujących sadów, malw i słoneczników ocieniających białe ściany słomą krytych chałup (...), wreszcie letniego, pełnego obłoków nieba (...). Wieśniak stawał się dla nich głównie kolorowym przedmiotem wmontowanym w malowniczą i dekoracyjną całość wsi polskiej” (Dobrowolski)
Piętnaście lat temu prezentowana była w Muzeum Miejskim w Zabrzu wystawa "Zabrze na dawnej fotografii i pocztówce".
27 kwietnia 2006 r. o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim w Zabrzu odbędzie się wernisaż Jubileuszowej Wystawy z okazji 10-lecia Szkoły Plastycznej w Zabrzu-Kończycach.
Wystawa poświęcona jubileuszowi Muzeum koncentruje się na kilku zaledwie aspektach i wątkach wieloletniej działalności tej instytucji - w zmieniających się warunkach politycznych, społecznych, kulturowych. Do 1945 roku jako Stadtisches Heimatmuseum było jednym z wielu śląskich muzeów (na ogół – niewielkich) regionalnych pozostających w granicach Rzeszy niemieckiej. Dość przypadkowy charakter ówczesnych skromnych zbiorów wynikał ze sposobu rozumienia muzeum jako przestrzeni osobliwości; część ich zresztą uległa rozproszeniu w czasie wojny. Pierwsza część
Liczba gości na stronie: 3725697
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle