Archiwum wystaw

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE.. 22 maja 2010 g.18.00 - 24.00
17.03.2010 - 16.05.2010 Galeria Café Silesia "Roman Nowotarski - malarstwo" to tytuł wystawy, którą można oglądać od 17 marca br. w Galerii Café Silesia w Muzeum Miejskim w Zabrzu. Na ekspozycję składa się 90 prac artysty, znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galerii BWA w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz pochodzących z kolekcji prywatnych. Trzon wystawy (ponad jedną trzecią) stanowią obrazy z kolekcji Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej artysty.
"Śląscy malarze naiwni" Muzealną kolekcję malarstwa śląskich naiwistów (bardzo "mobilną", nieustannie wędrującą, wypożyczaną w rozmaitych zestawach kolejnym muzeom w kraju i ośrodkom zagranicznym) gości obecnie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
22.01.2010 - 07.03.2010 Galeria Café Silesia 
Rzemieślnicy i artyści - dawne zabrzańskie atelier fotograficzne 8.10.2009 - 10.01.2010 Galeria Café Silesia Wernisaż 8.10.2009 godz.17.00
Wystawa fotograficzna, przedstawiająca obiekty związane z przemysłem - cechownie, wieże szybowe, kopalnie, huty, walcownie itp. Autorami zdjęć są Piotr Muschalik oraz Martin Holtappels i Thomas Stachelhaus. 27.08.2009 - 27.09.2009 Galeria Café Silesia 
Czym jest śląskie okno? Nie chodzi tu o motyw plastyczny (nb jeden z najczęstszych, a przez to najbardziej zbanalizowanych motywów w plastyce regionu); raczej o okno mentalne, okno pamięci śląskich twórców naiwnych. Ich twórczość uwikłana jest w przeszłość, w pamięć, w czas; nasycona ogromnym ładunkiem pierwiastka osobistego, własnym bezpośrednim doświadczeniem. Jest to malarstwo o świecie sobie najbliższym: o krajobrazach, w które wpisały się ich historie osobiste i historia lokalnej społeczności. O tym, co tworzy odrębność śląskiej ziemi, o jej przeszłości, ludziach, obyczajach; przegląda się tu cała specyfika kulturowa regionu, cała "śląska dawność". Kreacje tych artystów łączy perspektywa zmitologizowanej autobiograficzności, to innymi słowy - sztuka oparta na indywidualnej mitologii twórcy, osadzonej w otoczeniu konkretnego miejsca.
Podróż po Irlandii i Szkocji – wystawa fotograficzna ze zbiorów Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu oraz Katarzyny Rajcy 17.05.2009 – 14.06.2009 Galeria Café Silesia 
Celtowie prawdziwi - wystawa archeologiczna ze zbiorów: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Roman Starak. Mistrz czerni i bieli" to tytuł wystawy celebrującej podwójny jubileusz artysty: 60- lecie pracy twórczej i 80 urodziny. Mistrzem prezentowanej ekspozycji jest profesor Roman Starak, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; od 1958 r. wykładowca tejże uczelni, następnie również Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie a obecnie profesor w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Uprawia grafikę warsztatową, spośród technik graficznych ukochał sobie technikę druku wypukłego - jak mówi sam artysta "…w mojej twórczości najbardziej odpowiada mi technika druku wypukłego - jest to odwrotna odwrotność rysunku na papierze, bo w materiale, którym jest linoleum, drewno lub gips, wycina się te miejsca, które pozostaną potem na papierze białe.
Liczba gości na stronie: 6428161
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle