Archiwum wystaw

Celtowie prawdziwi - wystawa archeologiczna ze zbiorów: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Roman Starak. Mistrz czerni i bieli" to tytuł wystawy celebrującej podwójny jubileusz artysty: 60- lecie pracy twórczej i 80 urodziny. Mistrzem prezentowanej ekspozycji jest profesor Roman Starak, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach; od 1958 r. wykładowca tejże uczelni, następnie również Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie a obecnie profesor w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Uprawia grafikę warsztatową, spośród technik graficznych ukochał sobie technikę druku wypukłego - jak mówi sam artysta "…w mojej twórczości najbardziej odpowiada mi technika druku wypukłego - jest to odwrotna odwrotność rysunku na papierze, bo w materiale, którym jest linoleum, drewno lub gips, wycina się te miejsca, które pozostaną potem na papierze białe.
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka "Krzemień, węgiel, sól - kształty ukryte"  14-03-2008 do 08-06-2008
Café Silesia, Galeria Sztuki Muzeum Miejskiego w Zabrzu gościła, we wtorek 20 stycznia, niecodziennych zwiedzających. Na spotkanie z działaczami klubu sportowego "Górnik Zabrze" przybyli uczniowie klas IV, V i VI tutejszej Szkoły Podstawowej nr 8.
III Zabrzańska Noc Muzeów 17 maja 2008 roku
Na wystawie można oglądać eksponaty - pamiątki związane z działalnością I Dywizji Pancernej, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka, której żołnierze wyzwalali m.in. Francję, Belgię i Holandię oraz brali udział w zdobywaniu Niemiec (stąd tytuł "Żołnierze Wolności"). Wystawa zorganizowana będzie ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu, które posiada unikatową kolekcję eksponatów związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, niespotykaną w miejskich instytucjach muzealnych. Uzupełnieniem ekspozycji będą muzealia wypożyczone m. in. z Muzeum w Chorzowie. Wystawa mieści się w gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego i potrwa od 27 sierpnia do 25 września 2007 r.
Wystawa eksponowana w Westfälisches Industriemuseum w Dortmundzie w jednym z budynków ( Werkstatt) Zeche (Kopalni) Zollern II / IV, od 20 maja do 26 sierpnia b.r.
W dniu 19 maja 2007 r. w godz. 17.00 - 24.00 odbyła się II Zabrzańska Noc Muzeów. W tym roku Muzeum Miejskie w Zabrzu, z powodu braku własnej siedziby, zorganizowało dzięki uprzejmości ks. proboszcza Józefa Kuschego imprezę w domu katechetycznym parafii św. Anny przy ul. 3 Maja 20.
Kolekcjonerstwo Od najdawniejszych cywilizacji ludzie interesowali się gromadzeniem pięknych przedmiotów. W Cesarstwie Rzymskim odbywały się aukcje dzieł sztuki, przede wszystkim łupów wojennych, kwitł handel sztuką i cały przemysł dostarczający mniej lub bardziej udanych kopii i fałszerstw. W średniowiecznej Europie skarby gromadził głównie Kościół oraz monarchowie. W XV w. nie tylko książęta renesansowych Włoch z florenckim rodem Medyceuszy na czele, lecz także arystokracja Francji, Burgundii uważała za swój obowiązek objąć mecenat nad sztuką.
Motywy wiejskie stały się samodzielnym tematem w sztuce polskiej pod koniec XVIII w.; wcześniej pojawiały się rzadko jako zbyt trywialne, „niegodne wielkiej sztuki”. W ujęciu realistycznym „problem chłopski” zaistniał znacznie później, właściwie dopiero pod wpływem rodzącego się pozytywizmu, po 1850 r. Natomiast okres modernizmu, Młodej Polski przynosi zupełnie szczególną fascynację wsią i ludem, określaną mianem chłopomanii. Młodopolscy malarze pojmowali wieś (podkrakowską, polską) jako barwną „oazę arkadyjskiej, patriarchalnej egzystencji (...),rezerwat zdrowej, mocnej rodzimości i tradycyjnego budownictwa drewnianego, jako wizje owocujących sadów, malw i słoneczników ocieniających białe ściany słomą krytych chałup (...), wreszcie letniego, pełnego obłoków nieba (...). Wieśniak stawał się dla nich głównie kolorowym przedmiotem wmontowanym w malowniczą i dekoracyjną całość wsi polskiej” (Dobrowolski)
Liczba gości na stronie: 5123920
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle