AŻEBY ZAPEWNIĆ ZDROWIE DUCHOWI... TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" W ZBIORACH MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU

Do 27 listopada została przedłużona ekspozycja, która została zrealizowana w ramach cyklicznych prezentacji kolekcji tematycznych w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Jej powstanie jest także związane z przygotowaniami do stworzenia Muzeum Zabrzańskiego Sportu, w którym prezentowane będą dzieje ruchu sportowego i klubów sportowych w Zabrzu od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych.

plakat 2

Ekspozycja ta to zaledwie wycinek z przebogatej historii założonego we Lwowie w 1867 roku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Prezentowane są tu eksponaty w postaci fotografii, pamiątek zjazdowych czy różnego rodzaju odznak i medali pamiątkowych ukazujących, jak ciekawym zjawiskiem społecznym i politycznym była działalność – skupionych w gniazdach sportowców. Na wystawie przedstawione zostaną takie zagadnienia jak powstanie i rozwój pierwszych gniazd, rozwój idei sportu sokolego na Górnym Śląsku i udział sportowców zrzeszonych w Towarzystwie, w życiu społecznym, politycznym narodowym tego regionu. Wiele miejsca oczywiście poświęcono wątkom zabrzańskim, przedstawiając wszystkie działające na obszarze obecnego miasta gniazda.

Wystawa dostępna w siedzibie Muzeum przy ul. Powstańców Śląskich 3.

 Liczba gości na stronie: 3423936
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle