Ażeby zapewnić zdrowie duchowi... Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu

16 września br. zapraszamy do siedziby naszego muzeum przy ul. Powstańców Śląskich 3 na nową wystawę, która została zrealizowana w ramach cyklicznych prezentacji kolekcji tematycznych w zasobach Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Jej powstanie jest także związane z przygotowaniami do stworzenia Muzeum Zabrzańskiego Sportu, w którym prezentowane będą dzieje ruchu sportowego i klubów sportowych w Zabrzu od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych.

                              fot2         fot 4        fot 6

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to swego rodzaju fenomen, który na przełomie XIX i XX wieku opanowywał praktycznie każdą większą czy mniejszą miejscowość zamieszkiwaną przez Polaków. Nowe „gniazda” (bo tak nazywano lokalne zespoły Sokołów) powstawały jak grzyby po deszczu. Wyjątkowo zaś ciekawie sprawa ta prezentowała się na Górnym Śląsku, gdzie przynależność do „Sokoła” była niemal równoznaczna z wyborem polskiej narodowości i tożsamości. Nic więc dziwnego, że na lata powstań i plebiscytu działalność sokolich gimnastyków stała się tu niemal powszechnym zjawiskiem i – co godne podkreślenia – w wielu miejscowościach nie zamarła aż do lat wojennych. Szczególnie godnie zaś prezentowały się gniazda, które po plebiscytowych rozstrzygnięciach funkcjonowały w ramach państwa niemieckiego.

fot 8

Choć działalność Sokołów miała bardzo wyraźny polityczny i narodowościowy akcent, to jednak kwestia rozwoju sportowego była jednak zawsze na pierwszym miejscu. Działacze i sportowcy Sokoła przecierali ścieżki, na początku czasem szokowali widzów obserwujących ich zbiórki i ćwiczenia. Jednakże ich praca w usportowianiu szerokich mas społecznych i spopularyzowanie sportu, jako sposobu na życie, przyniosło wymierne korzyści, chociażby  w postaci profesjonalnych klubów sportowych, powstających na bazie gniazd sokolich. To właśnie z Sokoła wywodziło się gros pierwszych polskich utytułowanych sportowców, medalistów mistrzostw Europy, Świata i Olimpijczyków.

                                fot 7        fot11       fot 13

 

Przygotowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu wystawa, to zaledwie wycinek z przebogatej historii założonego we Lwowie w 1867 roku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Prezentowane są na niej eksponaty w postaci fotografii, pamiątek zjazdowych czy różnego rodzaju odznak i medali pamiątkowych ukazujących, jak ciekawym zjawiskiem społecznym i politycznym była działalność - skupionych w gniazdach sportowców. Na wystawie przedstawione zostaną takie zagadnienia jak powstanie i rozwój pierwszych gniazd, rozwój idei sportu sokolego na Górnym Śląsku i udział sportowców zrzeszonych w Towarzystwie,  w życiu społecznym, politycznym narodowym tego regionu. Wiele miejsca oczywiście poświęcono wątkom zabrzańskim, przedstawiając wszystkie działające na obszarze obecnego miasta gniazda.

 

Wernisaż odbędzie się 16 września 2016 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Muzeum przy ul. Powstańców Śląskich 3.
Wystawę będzie można zwiedzać do 16 listopada.

 

 

Liczba gości na stronie: 3506305
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle