BIEGUNY - NA POCZĄTKU BYŁ RYSUNEK

Do 20 listopada trwać będzie wystawa zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu wraz z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

„Bieguny – na początku był rysunek” to wspólny projekt zrealizowany przez artystów tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki w Cieszy­nie. Zarówno dla jego uczest­ników, jak i dla zaproszonych gości, stał się „poligonem” na polu doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią jak i witrażem. Idea Biegunów, jako mój au­torski projekt, zaistniała po raz pierwszy w 2009 roku, towarzy­sząc festiwalowi Ars-Grafia. (...) Współpracując z parą artystów wypracowywaliśmy wtedy wspólną „biegunowość” deklaracji i postaw. Ujawniała się ona w każdej kolejnej wystawie jako zapis dialogu osobowości i jego reprezentacja; ukazywała tym samym reagujące ze sobą treści. (...) Najnowsza jego odsło­na jest świadomą jego kontynuacją, w zwielokrotnionej ilością uczestników formie. To seria sześciu zrealizowanych lub bę­dących w realizacji wystaw, budowanych przez jej uczestni­ków na zasadzie partnerstwa a nie konfrontacji, na szukaniu wspólnej, biegunowej strategii, której dojrzałym owocem jest jej prezentacja.

Krzysztof Kula, kurator wystawyLiczba gości na stronie: 3284971
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle