Eksponat grudnia 2014

Plakat „Artyści Zabrza w malarstwie – ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu”, Bogdan Król, 2009 rok, druk offsetowy na papierze, 100 x 70 cm, nr inw: MZ/Sz/1038

 


W tym miesiącu prezentujemy Państwu plakat. Za twórcę, który zastąpił afisz plakatem artystycznym uważany jest Henri  de Toulouse-Lautrec. Wykonał on w 1891 roku dla słynnego paryskiego kabaretu Moulin Rouge plakat reklamujący sławną w owym czasie tancerkę znaną pod pseudonimem – La Goulue, która wykonywała podczas występów kankana. Już niespełna dziesięć lat później, w 1899 roku Stanisław Wyspiański podejmuje próbę stworzenia plakatu. Projektuje dla Teatru Miejskiego w Krakowie już nie tylko afisz, ale wciąż jeszcze niepełnoprawny plakat, związany z wystawieniem  sztuki Maeterlincka „Wnętrze” i połączony z odczytem Przybyszewskiego. Później należało już jedynie wzbogacać język artystyczny i budować autorski przekaz w kolejnych realizacjach. I tak z początkowo jedynie utylitarnej działalności artystycznej rozwinęła się cała gałąź twórczości i twórców, którzy plakatowi poświęcili się całkowicie, albo, co najmniej uczynili z niego ważną część swoich poszukiwań artystycznych.

Mimo że pierwotnym miejscem „wystawiania” – obecności plakatów jest ulica, już w 1968 roku otwarto w Warszawie Muzeum Plakatu w Wilanowie, najstarszą i jedną z najbardziej liczących się instytucji na świecie, kolekcjonujących plakaty  jako artefakty.  Wpływ na to zapewne miała silna pozycja twórców plakatu w powojennej Polsce. Przyczyny tej wyśmienitej kondycji plakatu polskiego to materiał na inną opowieść.

Dość powiedzieć, że już w 1965 roku w Katowicach zorganizowano pierwsze Biennale Plakatu Polskiego i już w następnym roku w Warszawie – Międzynarodowe Biennale Plakatu. Pojęcie „polska szkoła plakatu” było i jest synonimem różnorodnej twórczości o wysokich walorach artystycznych i intelektualnych, a twórcy plakatu z tego okresu stali się w swojej dziedzinie klasykami na miarę światową.

Katowice jawią się, jako znaczące miejsce na mapie Polski skupiające plakacistów. Po drugiej wojnie światowej utworzono tu zamiejscowy wydział Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Powstał tu silny ośrodek akademicki zajmujący się plakatem. Od początku – od 1947 roku – działała w Katowicach pracownia grafiki użytkowej, w ramach której kształcono także w dziedzinie plakatu. Pracownia ta dawała możliwość dyplomowania.

Jako dobry znak i zapowiedź późniejszych sukcesów środowiska katowickiego należy odczytywać, że Waldemar Świerzy – klasyk „polskiej szkoły plakatu” jest absolwentem malarstwa i grafiki użytkowej katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, otrzymując w 1952 roku pierwszy dyplom w historii katowickiej uczelni!

Kolejne roczniki, kończące uczelnię miały możność spotkania twórczego z doskonałymi autorami plakatu, jako profesorami.  Z tego środowiska wywodzi się autor naszego eksponatu miesiąca.

Bogdan Król jest absolwentem Wydziału Grafiki w Katowicach, który był w owych czasach zamiejscowym wydziałem krakowskiej ASP. Dyplom, nagrodzony medalem, uzyskał w 1983 roku w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury i Pracowni Grafiki prof. Jana Szmatlocha. Od początku swojej drogi zawodowej jest związany z akademią, jako pedagog. Prowadzi Pracownię animacji i interakcji na Wydziale Projektowania w Katedrze Projektowania Graficznego. Od 2005 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Projektowania Graficznego. Od 2008 roku jest profesorem ASP. Zajmuje się grafiką, animacją. Prowadzi i realizuje projekty multimedialne i filmowe.

Plakat do wystawy „Artyści Zabrza w malarstwie – ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu”, którą można było oglądać od 25 września do 11 października 2009 roku w holu Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, jest przykładem plakatu wystawowego. Autor skomponował go na zasadzie odwróconego porządku. Informacje niezbędne, takie jak: tytuł wystawy, miejsce, czas, logo organizatora rozmieszczone są wzdłuż krawędzi plakatu, tworząc ramę dla barwnej kompozycji centralnej. Koncept Bogdana Króla polega na stworzeniu panelu – swego rodzaju obrazu – skomponowanego z sygnatur artystów zabrzańskich, skopiowanych z ich obrazów i grafik. Wyjęte fragmenty dzieł różnią się od siebie fakturą, kolorystyką, linią, plamą. Na jednych widać dominację czystych barw kładzionych płaską plamą, na innych paletę barw ciepłych czy zimnych. Niektórzy operują impastami. Inni tworzą gładkie powierzchnie malarskie. Odręczne autorskie podpisy na ukończonym dziele tak bardzo różnią się plastycznie od siebie jak sami artyści – uczestnicy wystawy. Jest wśród nich i Roman Nowotarski, i Jan Sawka, i Antoni Cygan, Marian Oslislo, Witold Berus. Nie zabrakło także charakterystycznej sygnatury autora plakatu – Król i rysunek korony.

Autor powtórzył ją w prawym dolnym rogu, sygnując swoje dzieło – plakat.

Elżbieta Dębowska

 Liczba gości na stronie: 3231485
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle