Eksponat kwietnia 2011

Medaille de Haute Silesie (Medal Górnego Śląska) MZ-12435/H

    
Artykuł 88 kończącego pierwsza wojnę światową Traktatu Wersalskiego, przewidywał przeprowadzenie plebiscytu na Górnym Śląsku. Uprawnieni obywatele mieli się w nim wypowiedzieć, czy życzą sobie przyłączenia do Polski, czy do Niemiec. Władzę na obszarze plebiscytowym objęła z początkiem 1920 roku Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. W celu zabezpieczenia obszaru plebiscytowego i zapewnienia jej bezpieczeństwa, w styczniu 1920 r. Rada Najwyższa Ligi Narodów utworzyła Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku z siedzibą w Gliwicach. Przewodził mu francuski generał Jules Gartier. Podlegały mu oddziały wojskowe, których liczebność wahała się od 13 do 22 tys. żołnierzy. W skład jednostek sojuszniczych wchodziły m.in. francuska 46 Dywizja Strzelców Alpejskich (13 tys. żołnierzy), włoski 135 Pułk Strzelców Alpejskich z oddziałami artylerii (2 650 żołnierzy), stacjonujące m.in. w powiatach rybnickim i pszczyńskim oraz 4 bataliony Brytyjczyków (2300 żołnierzy), którzy przebywali na obszarze plebiscytowym w marcu i maju 1921 r.. W Zabrzu garnizon francuski pod dowództwem kapitana Vignault stacjonował w szkole przy ul. 3 Maja 16. Na pamiątkę pobytu tych wojsk ustanowione zostały dwa medale: francuski i włoski.

     Medal Górnego Śląska, ustanowiony został przez rząd francuski w 1921 r. dla żołnierzy, którzy przebywali na obszarze plebiscytowym Śląska Górnego i Cieszyńskiego w ramach Międzysojuszniczego Korpusu Ekspedycyjnego w latach 1920-1922, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Medal bity był w brązie. Ma 30 mm średnicy. Wstążka w kolorze niebiesko-żółtym (barwy Górnego Śląska), zawieszana była na uszku ozdobionym gałązkami z liśćmi dębu. Na awersie śląski orzeł otoczony gałązkami z liśćmi dębowymi. Nad nim szarfa z napisem "HAUTE SILESIE" (Górny Śląsk). Na rewersie napis: "COMMISSION INTERALLIEE DE GOUVERNEMENT ET DE PLEBISCITE" i data "1920-1922". We Francji, w grudniu 1923 r., powstało stowarzyszenie Amicale des Medailles de Haute Silesia, które skupiało kawalerów odznaczenia. Po II wojnie światowej działało po reaktywacji pod nazwą Association Nationale des Anciens de Haute Silesie 1920 -1922.

Zbigniew GołaszLiczba gości na stronie: 3297652
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle