Eksponat lipca 2013

Pocztówka według zdjęcia Maksa Steckla lata 20. XX w.

Pocztówka awers

Muzeum Miejskie w Zabrzu posiada obecnie jedną z najbardziej znaczących kolekcji twórczości Maksa Steckla. Stanowi ją ponad 600 zdjęć i pocztówek, wykonanych przez tego znanego fotografa na terenie wielu miejscowości, przede wszystkim Górnego Śląska. Max Steckel urodził się 26 maja 1870 roku we Frankfurcie nad Odrą. W 1888 roku zdał egzamin czeladniczy, a w 1892 roku mistrzowski, stając się pełnoprawnym fotografem. Wtedy też założył swoje pierwsze atelier, wybierając na jego miejsce lokal przy Kaiserstrasse 13 w Królewskiej Hucie (obecnie ul. Wolności w Chorzowie). W ciągu kolejnych lat doskonalił swoje rzemiosło, zdobywał nagrody, wydał książki, publikował swoje zdjęcia w różnych wydawnictwach, prowadził atelier w Katowicach, Hucie Laura, Lipinach, Zabrzu i Gliwicach. Stał się wytrawnym fotografem górnośląskiego przemysłu, utrwalając życie toczące się na powierzchni w miastach i na terenie zakładów, jak i pod ziemią w licznych kopalniach. Zasłynął również jako fotograf dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Na podstawie swoich zdjęć od 1898 roku wydawał pocztówki, które trafiały następnie do obiegu pocztowego. Na rewersie wypisywano  korespondencję, która dziś stanowi niekiedy równie ciekawy aspekt badawczy jak sama kartka, dodatkowo wzbogacając jej wartość historyczną. Jednym z takich przykładów jest pocztówka przechowywana w Dziale Historii w kolekcji Maksa Steckla o numerze inwentarzowym MZ-12876/H.

Karta ta, o charakterze reklamowym, ma wymiary 9,1 cm x 14,1 cm. Wydana w tonacji brązowej, przedstawia wnętrze kawiarni i cukierni Astoria, znajdującej się niegdyś w Katowicach w kamienicy przy ulicy Mariackiej 1. Pocztówkę tę wydano w latach 20. XX wieku, gdy właścicielem lokalu był Karol Pretsch. Prócz niej w swoich zbiorach Muzeum Miejskie w Zabrzu posiada jeszcze cztery inne kartki prezentujące kawiarnię w różnych okresach jej istnienia. Na zdjęciu widzimy długą salę, w której ustawione są rzędy stolików z krzesłami. Ściany cukierni ozdobiono roślinno-ornamentowymi malowidłami, z sufitu zwisają kunsztowne żyrandole.

Pocztówka rewers

Pocztówka prócz wartości kolekcjonerskiej, związanej z twórczością Maksa Steckla czy historią Katowic, jest wyjątkowa również ze względu na korespondencję umieszczoną na jej odwrocie. Jej autorem jest Marian Rentgen, znany piosenkarz, pieśniarz, aktor kabaretowy i filmowy z przedwojennej Warszawy.  Urodził się on 23 czerwca 1888 roku w Bochni. We Lwowie studiował farmację. Tam też uczył się aktorstwa i śpiewu. Po I wojnie światowej, w czasie której służył w armii Austro-Węgier, znalazł się w Warszawie. Tam prowadził aptekę, ale też i znalazł się w kręgu warszawskiego światka artystycznego.  W 1939 roku został powołany do wojska. Internowany przez Armię Czerwoną, zginął w 1940 roku zamordowany przez NKWD w Charkowie. Kartka, którą wysłał 19 listopada 1928 roku z Katowic, zaadresowana była do Romany Rentgenowej na warszawski adres - ul. Poznańska 3, mieszkania 26, gdzie artysta mieszkał do 1939 roku. W korespondencji pisał on: „Już zbliża się upragniony koniec mojej podróży. Choć nie wiem dobrze co będzie później, ale na razie bardzo się cieszę. Dzisiaj gramy w Katowicach w nocy. Potem Łowicz i Kutno i powrót. Całuję Cię serdecznie Twój Marjan”.

 

                                                                                              Aleksandra Korol-Chudy

Liczba gości na stronie: 3506247
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle