Eksponat listopada 2007

Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (nr.inw. MZ 11 680/H) wraz z legitymacją
(nr. inw. MZ 11 679/H).Wybuch wojny (1 IX 1939 r.) zastał większość polskich statków handlowych (ogólny tonaż PMH - 137 tys. BRT) poza polskimi wodami. Na mocy umowy polsko-brytyjskiej z 12 X 1939 r. Polska włączyła się do współpracy w międzyalianckim komitecie żeglugowym, oddając swoją flotę handlową dla potrzeb wojennych transportów morskich. Polskie okręty były wykorzystywane w różnych operacjach wojskowych przez państwa sprzymierzone (ewakuacja wojsk, konwoje, operacje desantowe). Polska Marynarka Handlowa uczestniczyła w operacjach morskich na wodach wszystkich oceanów. Jej statki pływały z wojskiem do Norwegii, ewakuowały żołnierzy z Francji (1940 r.), a przede wszystkim uczestniczyły w konwojach zmierzających do wielu portów świata. Po zakończeniu wojny w Europie, niektóre statki wzięły udział w walkach przeciwko Japonii. Np. "Pułaski" uczestniczył w obsadzeniu Port Swettenham na Półwyspie Malajskim (we wrześniu 1945 r.).
W czasie wojny Polska Marynarka Handlowa utraciła 18 statków, o łącznym tonażu 76 tys. BRT). Poległo ponad 200 marynarzy.
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej był przyznawany za rzetelną służbę na okrętach Polskiej Marynarki Handlowej podczas działań wojennych 1939-1945. Ustanowiony został dekretem Prezydenta R.P. na uchodźstwie, w dniu 3 lipca 1945 r. Tym samym dekretem ustanowiony też został Medal Wojska (dla żołnierzy sił lądowych), Medal Morski (dla marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej) oraz Medal Lotniczy (dla żołnierzy sił powietrznych). W odróżnieniu od nich, Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej nie miał jednak charakteru wojskowego i był przyznawany przez Kierownika Działu Spraw Morskich Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi.Prezentowany medal został nadany Władysławowi Łukaszczykowi (ur. 07.02.1892 r. w Sokalu). Marynarz był uprawniony do noszenia odznaczenia z potrójnym okuciem (okucie to blaszka zakładana poprzecznie na wstążkę), co oznacza, że Władysław Łukaszczyk został odznaczony tym medalem czterokrotnie. Początkowo pełnił on służbę na statku "Chrobry" (14.12.1939 - 15.05.1940). Okręt został jednak zatopiony podczas kampanii norweskiej w maju 1940 r. Kolejną jednostką Władysława Łukaszczyka był statek "Batory", na którym służył aż do zakończenia wojny (11.07.1940 - 15.07.1945).
Prezentowany medal jest jednym z ostatnich nabytków, które zasiliły bogatą kolekcję dotyczącą działalności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gromadzoną przez Dział Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Na rynku kolekcjonerskim Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej jest nie lada rarytasem, i mało które z muzeów może poszczycić się posiadaniem go we własnej kolekcji.
Medal o średnicy 36 mm wybity jest z białego metalu. Zawieszony na granatowej wstążce z 4 pionowymi, białymi paskami.

Liczba gości na stronie: 3231489
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle