Eksponat lutego 2012

Kufel pamiątkowy MZ-3230/K

Tak przed I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym na terenie Zabrza działało wiele różnych organizacji. Były to kluby sportowe i gimnastyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia grupujące pracowników poszczególnych zawodów, stowarzyszenia kombatanckie, organizacje religijne oraz oczywiście towarzystwa śpiewacze czyli chóry. Znaczna część z nich wymieniona jest w zabrzańskich książkach adresowych, zachowały się relacje prasowe na ich temat, czasem opisano ich działalność. Bywa też tak, że o niektórych z tych organizacji wiemy jedynie, że istniały. Tak też jest w przypadku "Gesangverein der O. E. W. Zaborze" czyli Towarzystwa Śpiewaczego Górnośląskich Elektrowni w Zaborzu.


kufel
Jedynym, do tej pory, przedmiotem świadczącym o istnieniu chóru zakładowego w zaborskiej elektrowni jest powyższy kufel. Jest on wykonany z grubościennego, przezroczystego szkła, ma prostokątną podstawę przechodzącą w pękaty brzusiec zdobiony po zewnętrznej stronie czterema pionowymi karbami rozstawionymi symetrycznie. W górnej części brzuśca zaznaczono pojemność kufla - 7/20 litra. Niklowana przykrywka kufla pokryta jest grawerunkiem przedstawiającym w centrum lirę, wokół której rozmieszczono dedykację "Gewidmet vom Gesangverein der O. E. W. Joh. Buchwald Zaborze 1930" (Pamiątka od Towarzystwa Śpiewaczego O. E. W. [dla] Joh.[anna] Buchwalda Zaborze 1930). Jedyny Johann Buchwald mieszkający w tym czasie w Zaborzu odnotowany został w książce adresowej Zabrza z 1929 r. Był robotnikiem i mieszkał przy Rollnikstr. 43 (ul. A. Rolnika).
Dlaczego otrzymał ten kufel? Być może okazją był "Abraham" czyli pięćdziesiąte urodziny obchodzone przez niego w 1930 r. Innym powodem, dla którego został tak uhonorowany przez kolegów, mogła być jakaś okrągła rocznica członkostwa w chórze. Może z czasem uda się ten problem wyjaśnić.
Piotr HnatyszynLiczba gości na stronie: 3230689
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle