Eksponat sierpnia 2013

Obrazki prymicyjne nr MZ-3798/K i MZ-3799/K

W połowie 2012 roku Dział Kultury Muzeum Miejskiego w Zabrzu otrzymał w darze pięć obrazków prymicyjnych księży pochodzących z terenu obecnego Zabrza. Wśród nich znalazły się dwa, upamiętniające mszę prymicyjną ks. Alfonsa Siersetzkiego. Msza prymicyjna jest to pierwsza msza odprawiana przez nowo wyświęconego kapłana. Odprawiana jest w parafii, z której kapłan pochodzi, zazwyczaj dzień po święceniach kapłańskich.

Alfons Siersetzki urodził się 28 sierpnia 1903 (lub 1904 roku) w Zabrzu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1930 roku, a mszę prymicyjną odprawił 4 lutego 1930 roku w kościele pw. św. Anny w Zabrzu. W 1937 roku mianowany został administratorem parafii pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. 19 czerwca 1940 roku został mianowany proboszczem w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaryszowie (Jarischau) w dekanacie Ujazd, gdzie pozostał do czasu zdobycia wsi przez Armię Czerwoną co nastąpiło 21 stycznia 1945 roku. po krótkim okresie ukrywania się u jednej z jaryszowskich rodzin powrócił na parafię. 25 stycznia 1945 roku wraz z siostrą Anną został przez Rosjan zamordowany, plebania została spalona. Znalezione w zgliszczach plebanii resztki ciał proboszcza i jego siostry pogrzebano w pobliżu kościoła parafialnego.

Obrazki prymicyjne wręczane są wiernym przy udzielaniu błogosławieństwa prymicyjnego. Z jednej strony obrazka znajduje się motyw religijny, z drugiej okolicznościowy napis. Kiedy odbywała się msza prymicyjna ks. Alfonsa Siersetzkiego Zabrze, nazywające się w tym czasie Hindenburg, znajdowało się w granicach Niemiec. I choć po 1922 roku wielu jego mieszkańców czujących się Polakami, przeprowadziło się do Polski, to w dalszym ciągu mieszkała w nim spora mniejszość polska. W tej sytuacji mszy prymicyjnej ks. Siersetzkiego towarzyszyły dwa różne obrazki.

                                                  Obrazek prymicyjny MZ-3798/K          Awers

Pierwszy z nich przeznaczony był dla Polaków. Na awersie umieszczono tekst modlitwy, a poniżej tekst: „Na pamiątkę pierwszej Mszy św. którą odprawił ks. Alfons Siersetzki w kościele parafjalnym św. Anny w Zabrzu dnia 4 lutego 1930 r.”. Na rewersie wydrukowano monochromatyczny obrazek przedstawiający reprodukcję obrazu Federico Barocciego zatytułowanego „Powołanie św. Andrzeja” (inny tytuł „Błogosławienie Piotra i Andrzeja”).

                                                    Obrazek prymicyjny MZ-3799/K          Awers

Drugi obrazek przeznaczony był dla wiernych niemieckojęzycznych. Na awersie umieszczono tekst modlitwy, a poniżej tekst: „Zur Erinnerung an mein erstes hl. Meßopfer am 4. Februar 1930 in der Pfarrkirche St. Anna zu Hindenburg OS. Alfons Siersetzki.”. Na rewersie wydrukowano barwny obrazek przedstawiający św. Agnieszkę (Rzymiankę). Urodziła się ona ok. 291 roku, zginęła zamęczona w 304 lub 305 roku. Przedstawiana z barankiem, jest patronką ogrodników, zaręczonych, młodych par, ofiar gwałtów, dziewic i harcerek. Poniżej obrazka wydrukowano tekst modlitwy.

                                                                                                     Piotr Hnatyszyn

Liczba gości na stronie: 3231486
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle