Eksponat kwietnia 2015

Fotografia MZ-12790/H i pocztówka MZ-13778/H

 W 1901 roku w kopalni „Mysłowice” po raz pierwszy zastosowano podsadzkę hydrauliczną czyli wypełnianie niepotrzebnych już chodników piaskiem zmieszanym z wodą. Metoda ta była na tyle skuteczna, że władze zaborskiej kopalni „Królowa Luiza” również postanowiły z niej skorzystać. Aby zapewnić sobie dostawy piasku, kopalnia kupiła pola piaskowe koło Przezchlebia, które połączyła ze swoimi szybami przy pomocy kolei piaskowej. W 1905 roku dotarła ona do szybu „Glückauf” w Biskupicach, a w 1909 roku do „Pola Zachodniego” w Zaborzu.

Przy szybie „Glückauf”, w pobliżu obecnej ul. Trębackiej, wybudowano specjalny most zsypowy, na którym rozładowywano pociągi z piaskiem. Woda niezbędna do spłukiwania piasku do szybu czerpana była z przepływającej pod mostem rzeki Bytomki.

mapastrzalka

Fragment planu Zabrza – czerwoną strzałką zaznaczono położenie mostu zsypowego.

 W 1907 roku wydawnictwo „R. Voigtländer’s Verlag” z Lipska wydało książkę „Kohlenbergwerk. Eine Monographie” autorstwa dra Oscara Stillicha i Arthura Gerke. 56 fotografii do tej książki dostarczył znany górnośląski fotograf Max Steckel. Wśród nich znalazły się cztery pokazujące most zsypowy przy szybie „Glückauf”. Jedna z nich kupiona została w 2011 roku do zbiorów naszego muzeum.

12790

 Trzy lata później kupiliśmy również pocztówkę z serii „Bergbau Studien aus O.S.” wydanej przez Maksa Steckla w 1910 roku. Pocztówka ukazała się w tej serii z numerem 26 i opisem „Sandversatz. Selbsttätige Entladung” (Podsadzka piaskowa. Samoczynny rozładunek).

13778

Z porównania obu ilustracji wynika, że fotografie wykonano z tego samego miejsca, tego samego dnia. Różni je tylko pozycja lokomotywy na moście, ilość spadającego piasku i widoczny na pocztówce strumień wody z armatki wodnej, którego brakuje na fotografii. Na obu widoczne jest natomiast osiedle Borsigwerk, częściowo przesłonięte przez konstrukcję mostu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Piotr Hnatyszyn

Liczba gości na stronie: 3297631
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle