III KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU „POMIĘDZY PRZYMUSEN A NIEZALEŻNOŚCIĄ. Kultura w Zabrzu w XX wieku”

III KONFERENCJA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU
POMIĘDZY PRZYMUSEN A NIEZALEŻNOŚCIĄ. KULTURA W ZABRZU W XX WIEKU 26.11.2012

 

 III Kolferencja plakat

dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach)
Zabrzańskie organizacje strzeleckie jako przejaw kultury mieszczańskiej

Krzysztof Karwat
Stanisław Bieniasz – Dramaty pisarskich wyborów: między Zabrzem a Mettmann

prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Literacka biografia Janoscha. Między prawdą a zmyśleniem

dr Bernard Linek (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Polityka kulturalna nazistów wobec robotników zabrzańskich. Na podstawie gazety zakładowej „Kohle und Koks”

Sebastian Rosenbaum (IPN w Katowicach)
Zabrzański Wrzesień – między rozrywką a ideologią

Bogusław Tracz (IPN w Katowicach)
Kościół i kultura niezależna w Zabrzu w latach 80. XX w.

Jadwiga Pawlas-Kos (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Sztuka w cieniu ideologii, czyli o „fedrowaniu śląskiego krajobrazu” (plenery przemysłowe na Śląsku)

Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Szkoła muzyczna Johanna Pionczyka 1917/18–1945

Dawid Kubieniec (student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
Obraz życia kulturalnego i towarzyskiego w Zabrzu w okresie międzywojennym

Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Kultura w Zabrzu w pierwszych latach po II wojnie światowej. Próba charakterystyki

Liczba gości na stronie: 6423069
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle