IX KONFERENCJA NAUKOWA „SACRUM W PRZESTRZENI MIASTA”

IX KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU
SACRUM W PRZESTRZENI MIASTA
23–24.10.2018


IX konferencja

 

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Zabrzu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Patronaty:
Prezydent Miasta Zabrze − Małgorzata Mańka-Szulik
Biskup Gliwicki − Jan Kopiec

Patronat medialny:
TV Zabrze
„Nasze Zabrze Samorządowe”
„Gość Niedzielny”

DZIEŃ PIERWSZY:

wystąpienia:

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
ks. dr hab. Krystian Kałuża, wicedziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
Elżbieta Dębowska, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
ks. Arkadiusz Kinel, proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu

Część I: Parafia w przestrzeni industrialnej (historia)

moderator: ks. dr hab. Krystian Kałuża

ks. dr hab. Henryk Olszar (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Rola nowożytnych parafii w transformacji industrialnej górnośląskich miejscowości

ks. dr hab. Piotr Górecki (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego)
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. „Matka” kościołów zabrzańskich

Część II: Parafia w przestrzeni postindustrialnej (misja)

moderator: ks. dr hab. Piotr Górecki

prof. dr hab. Adam Regiewicz (dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie)
Język(i) kerygmatu

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
Kult maryjny w Kościele na przykładzie nowenny ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Część III:

DZIEŃ DRUGI:
Miejsce obrad: Muzeum Miejskie w Zabrzu Galeria „Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

Część I: Kościoły i związki wyznaniowe w Zabrzu przeszłość

ks. Adam Fabiańczyk notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach  
Osobowość cywilnoprawna kościołów i innych związków wyznaniowych obecnych w Zabrzu

Piotr Hnatyszyn Muzeum Miejskie w Zabrzu
Kantorzy i rabini w Zabrzu

Małgorzata Jarecka Zabrze
Zbór Boży Nowoapostolskiego Kościoła przy ulicy Torowej 1a w przedwojennym Zabrzu

Część II: Kościoły i związki wyznaniowe w Zabrzu stan dzisiejszy

ks. dr hab. Piotr Górecki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Parafie rzymskokatolickie w Zabrzu

ks. Dariusz Dawid (proboszcz parafii ewangelickiej w Zabrzu)
Ewangelicy w Zabrzu

Marek Kroczyk
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP − zbór w Zabrzu

pastor Andrzej Poręba
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa − zbór w Zabrzu 

Igor Leszczyński
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP − zbór w Zabrzu

 Część III: Zabrzańskie sacrum w wymiarze kulturowym

Przemysław Nadolski
Obiekty architektury sakralnej na terenie obecnego Zabrza i jego dzielnic w latach 1900–1945

dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kosmopolityzm i regionalizm współczesnej architektury sakralnej Zabrza

dr hab. Irma Kozina Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Związki pomiędzy polityką i religią. Okoliczności wzniesienia kościoła pw. św. Józefa w Zabrzu i znaczenie symboliczne tej budowli

Irena Kontny Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Witraże z kościołów zabrzańskich  (2 poł. XIX - 1 poł. XX wieku).

dr Beata Piecha-van Schagen Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Katolicko-ewangelicka przestrzeń kulturowa Borsigwerku

 Moderator: Urszula Wieczorek

Liczba gości na stronie: 6423183
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle