PODSTAWY HERALDYKI ORAZ DZIEJE HERBU POLSKI I HERBU ZABRZA

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się skąd wywodzą się herby, poznają zasady  prawidłowego tworzenia herbów ich barw czy  symboliki. Zajęcia połączone z warsztatami  plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki.
Prowadząca: Irena Winder

kontakt: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wew. 24

Liczba gości na stronie: 5959935
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle