KARYKATURA ŚLĄZAKA

„Karykatura Ślązaka” to projekt edukacyjny, realizowany przez OPP4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu od 2002 r. Jego pomysłodawcami byli uczestnicy koła dziennikarskiego, działającego w CET. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży aglomeracji katowickiej do poznania niezbyt odległej, a nawet najnowszej historii Śląska i ludzi, którzy ją tworzyli. Do tej pory młodzież wykonała karykatury przemysłowców, powstańców śląskich, sportowców, kardiochirurgów, architektów, muzyków, aktorów, plastyków, tancerzy i choreografów oraz pisarzy. Ważnym atutem projektu jest angażowanie się dzieci, młodzieży i dorosłych w działania na rzecz rozwoju krajobrazu kulturowego Śląska. Niniejsza wystawa zawiera jedynie część najciekawszych karykatur, wykonanych przez uczestników 15 edycji konkursu plastycznego oraz reportaży, wyłonionych w konkursie dziennikarskim w 2012 roku.

Organizator projektu:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu.
Muzeum Miejskie w Zabrzu Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6Liczba gości na stronie: 6440185
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle