Kolorowy świat - Wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

"Śląscy malarze naiwni"

Muzealną kolekcję malarstwa śląskich naiwistów (bardzo "mobilną", nieustannie wędrującą, wypożyczaną w rozmaitych zestawach kolejnym muzeom w kraju i ośrodkom zagranicznym) gości obecnie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Wraz z wyborem prac Nikifora (ze zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego) kilkadziesiąt obrazów najwybitniejszych śląskich twórców (t.j.: Ociepka, Sówka, Wróbel, Stolorz, Bąk, Gawlik, Krawczuk, Pieczko i in.) ma przybliżyć tamtejszej publiczności istotę zjawiska sztuki naiwnej (intuicyjnej,  innej ) w różnych jej odmianach. Na Śląsku ma ona - jak wiadomo - szczególny charakter i odrębność: w narracyjnych kreacjach malarzy (najczęściej już nieżyjących) znajduje odzwierciedlenie cała specyfika kulturowa regionu, zwłaszcza tradycyjna. A więc: etos górniczej pracy i tradycyjna kultura zawodowa tej grupy, strefa najbliższej przestrzeni życiowej autorów - pejzaż miejski, sceneria życia codziennego i odświętnego robotniczych osad, śląski dom i życie rodzinne, obyczajowość… Ale także - jakże odmienne - wątki metafizyczne, związane z duchowością; religią i śląską mitologią. Dobór prac pozwala dostrzec niepowtarzalną odrębność poszczególnych indywidualności, siłę ich artystycznych kreacji.


Liczba gości na stronie: 3230705
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle