KRONIKI MIASTA ZABRZA NR 10(27)2018

Ukazał się kolejny numer rocznika Muzeum Miejskiego w Zabrzu „Kroniki Miasta Zabrza”. W 10. już numerze znalazły się  publikacje przedstawiające zagadnienia związane z historią naszego miasta i regionu, jak również  przybliżające działalność zabrzańskiego  muzeum.


Rocznik do nabycia w Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz w Galerii Muzeum Café Silesia w cenie 30 zł. W czwartki, do każdego egzemplarza oferujemy gratisowe wydanie (do wyboru) Kalendarium zabrzańskiego lub Herbów Zabrza.

Rocznik Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Redaktor: Piotr Hnatyszyn

Projekt okładki: Marian Oslislo

Zabrze 2019

 

ISSN 0137-3110
ISBN 978-83-62023-75-2

okładka: miękka, kartonowa, barwna, stron 294, ilustracje czarno-białe oraz barwne


Cena 30 zł

W numerze: 

Wstęp
Małgorzata Mańka-Szulik
Piotr Hnatyszyn

Maciej Fic
Ideologizacja szkolnictwa w okresie stalinowskim na przykładzie dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zabrzu

Adam Frużyński
Przygotowanie do wykonywania zawodu górnika w zabrzańskich kopalniach do 1989 roku

Piotr Kunce
Szkolna codzienność w relacjach najstarszych mieszkańców Mikulczyc.
Lata 20., 30. i 40.  XX wieku

ks. Piotr Górecki
Najstarsze wzmianki o szkolnictwie parafialnym w Zabrzu (na przykładzie wizytacji kanonicznych z XVII i XVIII wieku)

Irma Kozina
Związki pomiędzy sztuką i religią. Okoliczności towarzyszące wzniesieniu kościoła pw. św. Józefa w Zabrzu i treści programowe tej świątyni

Małgorzata Jarecka
Zbór Boży Nowoapostolskiego Kościoła przy ul. Torowej 1a w przedwojennym Zabrzu

Irena Kontny
Witraże w obiektach sakralnych Zabrza (2 poł. XIX – 1 poł XX wieku)

Beata Piecha-van Schagen
Katolicko-ewangelicka przestrzeń kulturowa Borsigwerku

Piotr Hnatyszyn
Zabrzańscy kantorzy i rabini

ks. Piotr Górecki
Dziedzictwo zabrzańskiego Kościoła. Rzymskokatolickie parafie w Zabrzu

Igor Leszczyński
Historia Społeczności Chrześcijan Baptystów w Zabrzu

Andrzej Poręba
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Zabrzu

Anna Kulczyk
Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu-Mikulczycach 1932-1974

Dariusz Czernik
Popielec z „Czerwonymi Diabłami”

Elżbieta Dębowska
Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Zabrzu w 2017 roku

Kronika wydarzeń 2017

Notki o autorach

 

Liczba gości na stronie: 6572751
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle