LEKI Z BABCINEJ APTEKI, CZYLI ZIOŁA Z NASZYCH PÓL, LASÓW I ŁĄK

Jest to wyprawa w świat otaczającej nas przyrody. Podczas lekcji uczestnicy dowiedzą się jakie popularne rośliny występują na łąkach, polach, ale również w miejskich parkach i ogrodach. Nauczą się także jakie są ich cechy charakterystyczne  i  jak je rozpoznawać.
W drugiej części lekcji uczestnicy  dowiedzą się  jak roślinność wpłynęła na twórczość wielu artystów. Poznają obrazy słynnych malarzy, zainspirowanych przyrodą - łąkami, ogrodami, kwiatami i ziołami.
Doskonałym uzupełnieniem lekcji będzie  wizyta w Miejskim Ogrodzie Botanicznym, gdzie uczestniczący wcześniej w zajęciach muzealnych będą mogli podsumować swoją wiedzę na temat roślin w ich naturalnym środowisku.
Prowadząca: Irena Winder

Liczba gości na stronie: 6423204
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle