SZKOŁY ŚREDNIE

HISTORIA LICEA  I SZKOŁY ŚREDNIE               

 

PLEBISCYT I POWSTANIA ŚLĄSKIE
pokaz multimedialny przedstawia przyczyny powstań śląskich, postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Śląska, propagandę plebiscytową, podział obszaru plebiscytowego po trzecim powstaniu i jego konsekwencje dla Zabrza. Prowadzący: Piotr Hnatyszyn

TEMATY DOSTOSOWYWANE DO WSZYSTKICH POZIOMÓW NAUCZANIA

 „ZABRZE – WIZERUNEK MIASTA W MALARSTWIE DAWNYCH MIEJSCOWYCH ARTYSTÓW (OKRES MIĘDZYWOJENNY)
Prezentacja dzieł dawnych zabrzańskich artystów, tj.Josef  Szczes czy  Alfred Broll, którzy sportretowali miasto ( w latach międzywojennych i wcześniej) – jego ulice i place, kopalnie, a także kościoły, reprezentacyjne kamienice, pomniki, park, podmiejskie zagajniki. Ulubionym motywem nastrojowych akwarel Szczesa były śląskie kościółki drewniane z najbliższych okolic Zabrza czy Gliwic. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

 Z CYKLU „AFIRMACJA ŚLĄSKICH WARTOŚCI W MALARSTWIE NAIWNYM:

„ZA PROGIEM ŚLĄSKIEGO DOMU (MALARSTWO NAIWNE REGIONU)”
Spojrzenie na tradycyjny śląski dom (ostoję regionalnych wartości kulturowych) oczami lokalnych artystów „gołębiego serca” (w większości już nieżyjących). W swoich obrazach (są to nieraz wyobrażenia o wielkiej plastycznej urodzie) przywołują miejsca swojego dzieciństwa razem z ludźmi, którzy je zamieszkiwali: np. niepowtarzalny klimat tradycyjnej kuchni (jako centrum, gdzie koncentrowało się życie górnośląskiej rodziny, z nieodzowną obecnością krzątającej się kobiety-matki). Podglądamy ich jakby zza firanki przy ich domowych czynnościach, zwyczajnych i banalnych na pozór;  ale także bogatej obrzędowości i zwyczajach. Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos

ŚLĄSK ZWYCZAJNY I NIEZWYKŁY W SZTUCE REGIONU
Interpretacja treści zawartych w malarstwie twórców określanych często „mistrzami małych ojczyzn”: to kopalnia wiedzy o regionie, jego krajobrazach i ludziach, ich zwyczajach, obyczajach i historii. Ci malarze są żywą kroniką swojej ziemi, nosicielami śląskiego, odchodzącego już w przeszłość obyczaju; ich sztuka jest wyrazem głębokiej identyfikacji  ze śląską ziemią, ale zwłaszcza skrawkiem „najbliższej sercu ojczyzny”. Malarstwo  (obrazy) tych artystów (choć oni sami najczęściej już nie żyją), mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym  przekazie kulturowym. Może ono sprzyjać uświadomieniu młodemu widzowi na czym polega jedyność i niepowtarzalność jego „małej ojczyzny” w stosunku do wszystkich innych miejsc na świecie, pozwala osadzić młodego człowieka w tradycjach jego rodzimej kultury, może sprzyjać poczuciu „zakorzenienia” i lokalnej tożsamości.
Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos


 CENNIK:
Lekcja muzealna:     2 zł od osoby
Prowadzenie lekcji:  10 zł od grupy

Lekcje odbywają się w Galerii Café Silesia, Zabrze ul. 3 Maja 6.
Rezerwacji zajęć należy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem,
pod nr. tel. 32 777 05 01

 

 

 Liczba gości na stronie: 5266870
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle