Motywy biblijne i antyczne w grafice europejskiej VII - XIX w.

"Motywy biblijne i antyczne w grafice europejskiej VII - XIX w."

Wystawa czynna od 17 maja

Wystawa obejmuje ok. 90 grafik, głównie miedziorytów ( także staloryty) od XVI do XIX w. artystów niemieckich, francuskich, angielskich, włoskich, holenderskich; reprezentowane są rozmaite szkoły i ośrodki ówczesnego, europejskiego sztycharstwa.

Tematyka prezentowanych rycin związana jest z kanonicznym przekazem wątków biblijnych (Starego i Nowego Testamentu) oraz ze światem antyku - spuścizną kulturową starożytnego, grecko-rzymskiego świata.

Bogactwo przetworzonych tu artystycznie motywów, wątków fabularnych, toposów, wskazuje na ponadczasowy, uniwersalny charakter tych dwu źródeł europejskiej kultury - niewyczerpany rezerwuar artystycznych inspiracji dla twórców różnych epok. Zaprezentowane na wystawie sceny z życia wielkich postaci biblijnych (jak np. Abraham, Mojżesz, Jakub, Dawid, prorocy Eliasz czy Ezechiel) każą widzieć w Biblii wielką księgę ludzkiego losu i spraw człowieczych, gdzie ciągle od nowa podejmowane jest pytanie o godność i sens ludzkiej egzystencji.

Również Antyk, jego tradycje towarzyszą w sposób harmonijny wszystkim okresom sztuki, na długie wieki określając też europejskie kanony piękna. Mity greckie, opowieści o bogach i boginiach, były zawsze prawdziwym wyzwaniem dla wyobraźni artystów, dającym satysfakcję przedstawiania pięknych postaci w arkadyjskiej scenerii. Ale jednocześnie symbolika mitologiczna służyła transponowaniu ważkich treści egzystencjalnych - ponadczasowych, uniwersalnych. Wśród eksponowanych grafik na szczególną uwagę zasługuje cykl miedziorytów - ilustracji do "Metamorfoz" Owidiusza autorstwa znanego holenderskiego grafika i malarza Hendricka Goltziusa z r.1589.

Poza grafiką oryginalną (jako samodzielne dzieło sztuki), uwzględniono też pewną ilość grafiki reprodukcyjnej (według obrazów słynnych malarzy, tj. Leonardo da Vinci, Rafael czy Michał Anioł)), która odgrywała dużą rolę w popularyzowaniu sztuki (zwłaszcza w dziedzinie ikonografii) . Wszystkie prace pochodzą z wielotysięcznego zbioru grafik Muzeum w Nysie; swoistym uzupełnieniem wystawy jest skromna prezentacja drobnej rzeźby i ceramiki o motywach antycznych (z kolekcji własnej Muzeum Miejskiego w Zabrzu).


1. Wenus i Amor, miedzioryt, rys. P.Pelagio, ryt. M.Gandolfi,
ok. 1825, 53 x 47 cm (śr. 43 cm)


2. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni, miedzioryt,
wg obrazu S. Vonet, XVII w., 42,5 x 33 cm


3. David i Goliat, miedzioryt, ryt. V. Lefebvre, 1 poł. XVIII w.,
32,3 x 29, 3 cm


4. Złożenie do grobu, miedzioryt, ryt. G. Hendricx wg F. Barocciego,
szkoła antwerpska, 1 poł. XVII w., 46 x 37 cm


5. Apollo Belwederski, staloryt, szkoła włoska, XIX w., 39 x 32 cm


6. Herakles zabijający Nessosa, miedzioryt, szkoła włoska, XVI/XVII w.,
39 x 26 cm


7. Amor wiążący Merkurego, miedzioryt, rys.B. Spranger,
ryt. L. Kilian, XVI/XVII w., 36 x 25 cm


8. Sybilla, staloryt, rys. G. F. Barbieri, ryt. A. Perfetti, 1833 r., 47 x 34 cm


9. Złoty wiek w dziejach ludzkości ( 3 księga, „Metamorfozy Owidiusza”),
miedzioryt, ryt. H. Goltzius, 1589, 18 x 25 cm


10. Siostry Faetona i matka Klimena ( 4 księga, „Metamorfozy” Owidiusza),
miedzioryt, ryt. H. Goltzius, 1589, 18 x 25 cm


Liczba gości na stronie: 3506837
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle