Nadzorować, interweniować, karać

Nadzorować, interweniować, karać
Nazistowski obóz władzy wobec Kościoła katolickiego w Zabrzu (1934-1944)
Wybór dokumentów

Opracowanie: Sebastian Rosenbaum i Mirosław Węcki 

Katowice 2010, 

cena: 25,00 zł

ISBN 978-83-7629-153-6

Wyd. I, Katowice 2010, format 17 x 24,5 cm, okładka twarda, 414 stron

Publikacja wydana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Spis treści:

Wstęp

Nazistowski obóz władzy a Kościół katolicki w Zabrzu
1. Stan badań
2. Nazistowski obóz władzy w Zabrzu 1933-1945
2.1. Zabrzańska administracja komunalna
2.2. Aparat represji
2.3. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP w Zabrzu)
2.4. Struktury i działalność Związku Niemieckiego Wschodu (BDO) na terenie Zabrza

3. Kościół rzymskokatolicki w Zabrzu
3.1. Struktury kościelne
3.2. Duchowieństwo i zakony
3.3. Aktywność świeckich i Caritas
3.4. Ożywienie religijne a ruch młodzieżowy
3.5. Posługa duszpasterska i jej formy
3.6. Kwestia polska

Wybór dokumentów

Liczba gości na stronie: 5959873
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle