Promocja książki

Zapraszamy na promocję książki „W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku” w dniu 4 lutego br. o godz. 18.00 do siedziby Muzeum Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 3. Tom zawiera materiały z konferencji naukowych: „Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii” oraz „Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX w.”, zorganizowanych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu i Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach w latach 2011 i 2012.

w kręgu

Część I
Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX wieku.
Wybrane zagadnienia

Krzysztof Gwóźdź
Zabrzańskie organizacje strzeleckie jako przejaw kultury mieszczańskiej

Dawid Kubieniec
Obraz życia kulturalnego i towarzyskiego w Zabrzu w okresie międzywojennym

Piotr Hnatyszyn
Szkoła muzyczna Johannesa Pionczyka 1917/1918–1945

Bernard Linek
Polityka kulturalna nazistów wobec robotników zabrzańskich. Na podstawie gazety zakładowej „Kohle und Koks”

Zbigniew Gołasz
Kultura w Zabrzu w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Próba charakterystyki

Sebastian Rosenbaum
„Wielkie dzieło pielęgnowania kultury socjalistycznej”. Zabrzański Wrzesień 1965–1989

Bogusław Tracz
Kościół i kultura niezależna w Zabrzu w latach osiemdziesiątych XX wieku

Grażyna Barbara Szewczyk
Janosch. Między prawdą a zmyśleniem

Krzysztof Karwat
Stanisław Bieniasz. Dramaty pisarskich wyborów: między Zabrzem a Mettmann

Część II
W cieniu polityki i ideologii. Przemysł zabrzański w XX wieku

Piotr Hnatyszyn
Browar Obywatelski w Zabrzu

Adam Frużyński
Zabrzański przemysł wydobywczy i ciężki 1933–1989. Wybrane aspekty

Mirosław Sikora
Zabrze w niemieckiej produkcji zbrojeniowej 1939–1944. Uwagi nad stanem badań

Zbigniew Gołasz
Wpływ stacjonowania Sowietów na przemysł zabrzański w 1945 roku

Zenon Szmidtke
Praca represjonowanych politycznie żołnierzy-górników w kopalni „Mikulczyce”

Bogusław Tracz
„Zabrze na przedzie, prowadzi Zabrze w socjalistyczną dal”. Zabrzańskie konteksty idei współzawodnictwa pracy

Zbigniew Barecki
Zakończenie eksploatacji węgla przez skonsolidowaną kopalnię „Pstrowski” w Zabrzu

 

Liczba gości na stronie: 3297579
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle