Przywilej Bernarda, księcia opolsko-strzeleckiego, nadany dla Woźnik dn. 3 kwietnia 1454r.

NAKŁAD WYCZERPANY
 
Bernard Szczech.
Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 18 s., repr. czarno-biała.
Prezentacja oryginalnego dokumentu, który do 1975 roku przechowywany był w Archiwum Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach. Obecnie miejsce jego przechowywania nie jest znane. Opisuje historię miasta założonego na prawie niemieckim, co zapisano w cytowanym dokumencie księcia Bernarda. 

Liczba gości na stronie: 6130833
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle