REFORMACJA - PODSTAWY I NASTĘPSTWA. ŻYCIE RELIGIJNE ORAZ WKŁAD SPOŁECZNOŚCI EWANGELICKIEJ W ROZWÓJ ZABRZA NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Lekcja nawiązuje do przypadającej w 2017 roku 500 rocznicy Reformacji. Jej celem jest wyjaśnienie genezy i skutków rozłamu w kościele zachodnim oraz wskazaniem roli i dorobku społeczności ewangelickiej na terenie Zabrza. Lekcja prowadzona w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o rozszerzony komentarz osoby prowadzącej oraz dialog z odbiorcami. Zajęcia mają zarówno charakter poznawczy jak i wychowawczy. Oprócz wiedzy historycznej uczeń rozumie i szanuje prawo innych osób do odmiennych obyczajów i przekonań religijnych.                                                                                                                              
Prowadząca zajęcia: Urszula Wieczorek Liczba gości na stronie: 3423900
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle