Rzeźba w węglu i graficie. Symbol górniczego trudu

NAKŁAD WYCZERPANY
 
Irena Bukowska-Floreńska

 

Zabrze 2013 ISBN 978-83-937943-1-7

Cena 50 zł

 Wyd. I, Zabrze 2013, format 21,5 x 30 cm, okładka twarda czarno-biała, 148 stron, ilustracje barwne i czarno-białe
Autorka tej pionierskiej monografii prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska jest etnologiem i muzealnikiem, długoletnią kierowniczką Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego. Celem publikacji jest popularyzacja i udostępnienie fenomenu rzeźby w węglu, wytworu sztuki ludowej, spotykanego niemal wyłącznie w środowisku górniczym i na Górnym Śląsku. Po węgiel, który jest materiałem stosunkowo nietrwałym, sięgają bowiem przede wszystkim osoby związane z górnictwem zawodowo, najczęściej górnicy. Tylko oni znają tajemnice węgla, jego użyteczne odmiany, sposoby utrwalania i zabezpieczania kruchych dzieł.

Praca prof. Bukowskiej-Floreńskiej daje całościowy opis tego lokalnego zjawiska artystycznego, ukazuje różne jego wytwory, techniki, tematy i szkoły. Jest to pierwsze tak integralne i obszerne ukazanie tego zagadnienia w piśmiennictwie etnograficznym, a zarazem próba wypromowania najwartościowszych dzieł i najbardziej utalentowanych twórców. Publikacja ma wielkie walory edukacyjne, stanowiąc swoisty podręcznik tej tematyki.

Liczba gości na stronie: 6130615
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle