Siła zabrzańskiej reklamy

Tylko do 28.05.2016 r. można zwiedzać wystawę "Siła zabrzańskiej reklamy"

Trwająca w siedzibie Muzeum przy ul. Powstańców Śląskich 3 wystawa, stanowi część prezentowanych w roku 2016 kolekcji Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Pierwsze zainteresowania Muzeum Miejskiego w Zabrzu związane z gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, dotyczących szeroko pojętej reklamy zabrzańskich zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych wiążą się z początkiem lat 90. minionego stulecia. Wówczas to przygotowana została wystawa („Sztuka i perswazja w dawnej reklamie”, 1994 r.) która swym zasięgiem znacznie wychodziła poza realia zabrzańskie. Wystawa ta stała się niejako impulsem do naukowego myślenia o potrzebie dokumentowania i opracowywania poszczególnych grup przedmiotów materialnych, świadczących o stanie zabrzańskiej branży handlowej i usługowej na przestrzeni dziejów.

Największą liczbę zgromadzonych do tej pory przedmiotów stanowią te pochodzące z okresu od lat 90. XIX wieku, do lat 40. wieku XX. Mniej licznie reprezentowany w zbiorach jest okres po roku 1945.

Aktualnie muzeum stara się prowadzić politykę równomiernego pozyskiwania zbiorów, zarówno niezbyt często pojawiających się na rynku przedmiotów powstałych w okresie do mniej więcej lat 70. XX wieku, jak i wartościowych przykładów związanych z zabrzańską reklamą powstałą po okresie transformacji gospodarczej w Polsce (lata 90. XX w.).

Najwięcej tego typu przedmiotów pozyskanych zostało do Działu Kultury. W chwili obecnej kolekcja liczy 248 pozycji. Wśród zgromadzonych przedmiotów można wydzielić kilka grup. Do najliczniej reprezentowanych należą:

- kolekcja firmowych wieszaków odzieżowych - 58 sztuk

- kolekcja firmowych butelek po różnego rodzaju napojach - 36 sztuk

- kolekcja firmowych łyżek do butów - 35 sztuk.

Pozostałe grupy tworzą:

- naczynia, głównie ceramiczne (talerze, misy, sosjerki, filiżanki, popielniczki, szklanki, kufle,

   kieliszki)

- sztućce

- elementy odzieży (nakrycia głowy, krawaty)

- wyroby tytoniowe (pudełka po cygarach, tutki na papierosy)

- wyroby optyczne (okulary, etui)

- zegarki

- opakowania (firmowe torebki i pudełka, papiery pakunkowe, itp.)

- druki (żurnale mody, okładki zeszytów, itp.)

- varia.

Nieliczne, acz równie wartościowe przedmioty znajdują się w zbiorach Działu Historii. W zdecydowanej większości dotyczą one wielkich zakładów produkcyjnych na terenie Zabrza (kopalnie, huty, fabryki, itp.). Stanowią je głównie różnego rodzaju druki: głównie prasa, książki adresowe, papiery firmowe, informatory oraz materiał ilustracyjny w postaci zdjęć i pocztówek.

Niniejsza wystawa przygotowana została w ramach przypadającej w tym roku 80. rocznicy udostępnienia społeczności zabrzańskiej pierwszej wystawy muzealnej. Wydarzenie to miało miejsce 1 kwietnia 1936 roku w instytucji noszącej wówczas nazwę Städtische Heimatstube Hindenburg (Miejska Izba Regionalna), a która to wkrótce przekształcona została w Städtische Heimatmuseum (Miejskie Muzeum Regionalne).Wystawa urządzona została w budynku przy Glückaufstr. 32a (obecnej ul. Szczęść Boże), gdzie na potrzeby wystawy wydzielone zostały dwa pokoje w willi zamieszkałej przez dyrektora miejskiej rzeźni. Na wystawie prezentowane były przedmioty pochodzące z prywatnej kolekcji zabrzańskiego nauczyciela Kurtha Vietha oraz ze zbiorów Archiwum Miejskiego w Hindenburgu O./S. (Zabrzu).

 

 

Liczba gości na stronie: 3423943
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle