Śladami tradycji w malarstwie

Śladami tradycji 

Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych górniczych społeczności (z cyklu „Afirmacja śląskich wartości w sztuce regionu”) realizowana w oparciu o muzealną kolekcję malarstwa śląskich  twórców nieprofesjonalnych. Prace tych „piewców śląskości” mogą uczestniczyć w międzypokoleniowym przekazie kulturowym. Treści zawarte w ich malarstwie mogą pobudzić młodego widza do pewnych refleksji, m.in. nad odchodzącym światem prostych, jednoznacznych wartości tradycyjnego śląskiego etosu.

To malarstwo może sprzyjać uświadomieniu, na czym polega jedyność i niepowtarzalność mojej „małej ojczyzny” w stosunku do wszystkich innych miejsc na świecie, pozwala osadzić młodego człowieka w tradycjach jego rodzimej kultury, może sprzyjać poczuciu zakorzenienia i lokalnej (regionalnej) tożsamości. Zapewne nie bez znaczenia dla kondycji psychicznej młodego widza jest optymizm tej sztuki; ta w większości pogodna twórczość jest formą akceptacji świata, czasem wręcz jego entuzjastyczną afirmacją.

Lekcje realizowane z wykorzystaniem demonstracji oryginalnych obrazów, a także  prezentacji w pp; w nawiązaniu do Podstawy programowej II i III etapu edukacyjnego (w zależności od wieku uczniów) przedmiotu Plastyka ( a także przedmiotu uzupełniającego Zajęcia artystyczne.

Podstawa programowa III etapu (Gimnazjum) edukacji Plastyka

3. Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury (uczeń dokonuje opisu i analizy dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień)

Lekcja – także w odniesieniu do Podstawy programowej Etyka;

Przy percepcji treści tego malarstwa realizacja:
II. „Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych”

III. „Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji”

IV. „Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi”

Z „Treści nauczania…p.3 „Człowiek jako osoba, godność człowieka”  p.8 „Praca i jej wartość dla człowieka”

Lekcja także – w odniesieniu do „Komentarza do podstawy programowej Plastyka

Ad/kompetencje kulturowe (jakie powinny być rozwijane na zajęciach plastycznych)

-poczucie związku z tradycją regionalną (patriotyzm lokalny)

- przekonanie o konieczności uczestnictwa w życiu kulturalnym

-docenianie znaczenia estetyki w życiu codziennym

Prowadząca: Jadwiga Pawlas-Kos– kontakt: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30Liczba gości na stronie: 3297620
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle