Stare rody szlacheckie ziemi bytomskiej

NAKŁAD WYCZERPANY
 
Józef Knosała.
Tłum. i oprac. Daniel Spelvogel i Bernard Szczech.
Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 96 s.
Publikacja zawiera krótkie opisy historii rodów w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski

Liczba gości na stronie: 6130703
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle