SZLAK KRZYŻY I KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH W ZABRZU 

W trakcie zajęć uczniowie w oparciu o otrzymane materiały oraz własne poszukiwania w dostępnych źródłach będą tworzyć mapę istniejących na terenie Zabrza obiektów drobnej architektury sakralnej. Efektem zajęć ma być nabycie przez ucznia wiedzy o bogactwie miejscowej drobnej architektury sakralnej, zasadach jej ewidencjonowania, przepisach dotyczącym ochrony zabytków.

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy: VII - VIII) oraz średnich.
Prowadząca zajęcia: Urszula Wieczorek Liczba gości na stronie: 6422998
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle