Sztuka reliefu i węgiel

NAKŁAD WYCZERPANY
 
Jadwiga Pawlas-Kos.
Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1995. 28 s., repr. czarno-białe.
Autorka przybliża dawne formy rzeźbiarstwa węglowego na przykładzie eksponatów zgromadzonych w Muzeum Miejskim w Zabrzu. 

Liczba gości na stronie: 6130529
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle