Święta Wielkanocne

Zapraszamy na lekcje muzealne, poświęcone tradycjom wielkanocnym:

OBRZĘDY WIELKANOCNE I TECHNIKI ZDOBIENIA JAJEK lekcja muzealna dla przedszkoli i szkół podstawowych. Kontakt: 32 777-05-01, 32 271-56-89 wewn. 24.

KROSZONKI, PISANKI I PALMY  zwyczaje i obrzędy wielkanocne na Górnym Śląsku – lekcja muzealna dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz dla gimnazjów. Kontakt: 32 777-05-01, 32 271-56-89 wewn. 24.

Ponadto polecamy:

ARTYŚCI ZABRZA – na zajęciach, dzieci zapoznają się z życiem i twórczością znanych i cenionych, współczesnych artystów wywodzących się z Zabrza lub działających w artystycznym środowisku zabrzańskim. Lekcja towarzyszy wystawie prac nauczycieli przedmiotów artystycznych zabrzańskich szkół plastycznych „Artystyczny  pejzaż miasta I”. Kontakt: 32 271-56-89 wewn. 30.

TAJNIKI  SZTUK PLASTYCZNYCH – uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi technikami w malarstwie, grafice, rysunku i rzeźbie. Poznają również podstawowe gatunki sztuk plastycznych (portret, pejzaż, martwa natura, abstrakcja). Zajęcia połączone są z warsztatami plastycznymi, podczas których dzieci wykonują jedną pracę plastyczną w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej. Kontakt: 32 271-56-89 wewn. 30.

Pełna oferta lekcji muzealnych w zakładce EDUKACJA.

Liczba gości na stronie: 3226086
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle