V KONFERENCJA NAUKOWA „ZABRZE W LATACH WIELKICH WOJEN 1914–1918, 1939–1945”

V KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU
ZABRZE W LATACH WIELKICH WOJEN 1914–1918, 1939–1945  09.09.2014


plakat V konferencja

 

Organizator:                                                
Muzeum Miejskie w Zabrzu
Współorganizator:                      
Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Katowicach

Program:

Część I – W latach pierwszej wojny światowej

Aleksandra Korol-Chudy (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Społeczeństwo Zabrza wobec wojny w sierpniu 1914 roku w świetle lokalnej prasy

Dr Bernard Linek (PIN – Instytut Śląski w Opolu)
Jak Zabrze stało się Hindenburgiem

Dr Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Przemysł zabrzański w latach I wojny światowej

Ks.dr Piotr Górecki
Obraz I wojny światowej w  zarządzeniach książęco-biskupiego ordynariatu diecezji wrocławskie

Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Żydzi zabrzańscy polegli w pierwszej wojnie światowej. Próba weryfikacji

Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Produktywizacja jeńców wojennych na terenie Zabrza w  latach I wojny światowej, w świetle najnowszych badań

Natalia Kania (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach)
Archiwalia dotyczące Zabrza w latach I wojny światowej w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Część II – W latach drugiej wojny światowej

Dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski / Archiwum Państwowe w Katowicach)
Nastroje w Zabrzu w latach II wojny światowej w świetle raportów sytuacyjnych partii nazistowskiej

Dr Adam Dziuba (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach)
 Zabrzańscy działacze KPD w latach II wojny światowej

Sebastian Różycki (Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska)
Przegląd dostępnych zdjęć lotniczych (niemieckich i alianckich) dla miasta Zabrze 1939–1945

Marek Michalski
Działania niemieckiej cywilnej Obrony Przeciwlotniczej  w okresie 1939–1943 na terenie Zabrza

Damian Halmer (Muzeum Górnictwa Węglowego w  Zabrzu)
Obóz pracy dla jeńców wojennych przy kopalni „Abwehr” w Mikulczycach w świetle źródeł angielskich

Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach)
Religijność w cieniu swastyki. Kościół katolicki  w Zabrzu  w latach II wojny światowej

Mariusz Kowoll
Dzieje zabrzańskiej piłki nożnej w okresie II Wojny Światowej na przykładzie czołowych klubów.

Bartłomiej Warzecha (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach)
Działania zbrojne w styczniu 1945 w Zabrzu i okolicy

Moderacja:
Zbigniew Gołasz: starszy kustosz, kierownik Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Sebastian Rosenbaum: pracownik naukowy IPN Katowice

 

 Liczba gości na stronie: 6428226
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle