V Konferencja Naukowa „Zabrze w latach wielkich wojen 1914-1918, 1939-1945”

W dniu 9 września 2014 r. w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu Cafe Silesia, przy. ul. 3 Maja 6, odbędzie się V Konferencja Popularno-Naukowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Temat tegorocznej konferencji brzmi: „Zabrze w latach wielkich wojen 1914-1918, 1939-1945”. Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszego stanu badań nad zagadnieniem i zobrazowanie sytuacji w mieście - ukazanie  jaki wpływ miały wydarzenia światowe, a także sytuacja frontowa na stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze panujące w tym czasie w Zabrzu. Dotychczasowe publikacje dotyczące Zabrza, praktycznie w ogóle nie obejmowały okresu I wojny światowej. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do całego Górnego Śląska, gdzie temu przełomowemu  momentowi historii, w efekcie którego doszło do plebiscytu i powstań śląskich, w polskiej historiografii dotyczącej Śląska poświęcono zaledwie kilka stron. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z nastrojami, jakie panowały w mieście w chwili wybuchu wojny, zagadnieniami dotyczącymi zabrzańskiego przemysłu w latach 1914-1918, problematyką dotyczącą produktywizacji jeńców wojennych w zabrzańskich zakładach, a także udziału mieszkańców w konflikcie. Równie niewiele wiadomo na temat sytuacji panującej w mieście podczas II wojny światowej. Druga część konferencji poświęcona będzie zatem Zabrzu w latach 1939-1945. Ukazane zostaną  nastroje społeczne panujące w mieście, losy działaczy politycznych, a także przygotowania do obrony i działania zbrojne w okolicach Zabrza w styczniu 1945 roku. Podobnie, jak w części dotyczącej I wojny, poruszona zostanie kwestia produktywizacji jeńców wojennych, na przykładzie kopalni Abwehr w Mikulczycach. Interesujący jest obraz miasta z tych lat, odtworzony na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych przez Niemców jak i lotnictwo alianckie operujące nad Górnym Śląskiem. Widoczne są na nich obiekty nie zachowane do dnia dzisiejszego, w tym wszystkie obozy jenieckie i obozy pracy, które funkcjonowały w Zabrzu w okresie II wojny światowej.  To kolejny blok tematyczny który będzie  poruszony podczas zabrzańskiej konferencji naukowej. W poprzednich latach zaprezentowano kwestie związane z życiem politycznym, gospodarczym, religijnym i kulturalnym w mieście. Część materiałów pokonferencyjnych została opublikowana. Pozostałe są przygotowywane do druku. W zamyśle organizatorów efekty badań mają stać się podstawą do opracowania nowej, pełnej monografii miasta. Autorami tegorocznych referatów są historycy związani z instytucjami naukowymi i ośrodkami uniwersyteckimi na Górnym Śląsku (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PIN Śląski Instytut Naukowy w Opolu, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach), jak również zatrudnieni w górnośląskich muzeach, ale także osoby pasjonujące się historią. Konferencja będzie też ostatnią okazją obejrzenia kończącej się właśnie wystawy pod patronatem Sekretarza Rady Ochrony Pamięci  Walk I Męczeństwa, dra hab. Andrzeja Kunerta, „Od śmierci silniejszy był gniew Wokół 70. Rocznicy bitwy o Monte Cassino”, zorganizowanej przez Muzeum Miejskie w Zabrzu.

PROGRAM

„Zabrze w latach wielkich wojen 1914-1918 i 1939-1945”

Organizator:                                                   Współorganizator:
Muzeum Miejskie w Zabrzu                          Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Katowicach

PROGRAM

Godz. 8.45-9.00

Otwarcie konferencji

Część I – W latach pierwszej wojny światowej

Godz. 9.00-10.15

- Aleksandra Korol-Chudy, Muzeum Miejskie w Zabrzu,
 Społeczeństwo Zabrza wobec wojny w sierpniu 1914 roku w świetle lokalnej prasy

- Dr Bernard Linek, PIN – Instytut Śląski w Opolu,
Jak Zabrze stało się Hindenburgiem

- Dr Adam Frużyński, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 Przemysł zabrzański w latach I wojny światowej

Godz. 10.00 -10.15: Dyskusja nad wystąpieniami pierwszej części konferencji

Godz. 10.15-10.30

Przerwa kawowa

Godz. 10.30-12.10

- Ks.dr Piotr Górecki, Zabrze,
Obraz I wojny światowej w  zarządzeniach książęco-biskupiego ordynariatu diecezji wrocławskiej

- Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu,
 Żydzi zabrzańscy polegli w pierwszej wojnie światowej. Próba weryfikacji

- Zbigniew Gołasz, Muzeum Miejskie w Zabrzu,
Produktywizacja jeńców wojennych na terenie Zabrza w  latach I wojny światowej, w świetle najnowszych badań

- Natalia Kania, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach,
Archiwalia dotyczące Zabrza w latach I wojny światowej w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Gliwicach

Godz.11.50-12.10: Dyskusja nad wystąpieniami drugiej części konferencji

Godz. 12.10-12.30

Przerwa kawowa

Część II – W latach drugiej wojny światowej

Godz. 12.30-14.10

-Dr Mirosław Węcki, Uniwersytet Śląski / Archiwum Państwowe w Katowicach,
 Nastroje w Zabrzu w latach II wojny światowej w świetle raportów sytuacyjnych partii nazistowskiej

-Dr Adam Dziuba, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach,
 Zabrzańscy działacze KPD w latach II wojny światowej

-Sebastian Różycki, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska,
Przegląd dostępnych zdjęć lotniczych (niemieckich i alianckich) dla miasta Zabrze 1939-1945

-Marek Michalski, Zabrze,
 Działania niemieckiej cywilnej Obrony Przeciwlotniczej  w okresie 1939-1943 na terenie Zabrza

Godz. 13.50-14.10: Dyskusja nad wystąpieniami trzeciej części

Godz. 14.10-14.30

Przerwa kawowa

Godz. 14.30- 16.30

-Damian Halmer, Muzeum Górnictwa Węglowego w  Zabrzu,
 Obóz pracy dla jeńców wojennych przy kopalni „Abwehr” w Mikulczycach w świetle źródeł angielskich

-Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach,
Religijność w cieniu swastyki. Kościół katolicki  w Zabrzu  w latach II wojny światowej

-Mariusz Kowoll, Gliwice,
 Dzieje zabrzańskiej piłki nożnej w okresie II Wojny Światowej na przykładzie czołowych klubów.

- Bartłomiej Warzecha, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach,
Działania zbrojne w styczniu 1945 w Zabrzu i okolicy

Godz. 15.50-16.30: Dyskusja nad wystąpieniami czwartej części konferencji oraz podsumowanie całości

Moderacja:
Zbigniew Gołasz: starszy kustosz, kierownik Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Sebastian Rosenbaum: pracownik naukowy IPN Katowice

Wstęp wolny.

 Liczba gości na stronie: 6130893
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle