VI KONFERENCJA NAUKOWA "Historia medycyny i farmacji w Zabrzu"

"Historia medycyny i farmacji w Zabrzu"

Konferencja pod honorowym patronatem:

Małgorzaty Mańki-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze

oraz Macieja Misiołka – Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

27 listopada 21015 r.

Program:

9.00-9.15
otwarcie konferencji

Część I

9.15-10.10

- Damian Halmer (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Z dziejów szpitali i szpitalnictwa na Śląsku w średniowieczu.

- ks. dr n. hum. Piotr Górecki (Zabrze)
Chrześcijańska Caritas początkiem współczesnej opieki medycznej.

- Natalia Kania (Archiwum Państwowe w Katowicach-Oddział w Gliwicach)
Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli edukacja zdrowotna w Zabrzu w latach trzydziestych na przykładzie wystawy "Kampf dem Krebs”.

10.10-10.25
dyskusja nad wystąpieniami pierwszej części konferencji

10.25-10.45
przerwa kawowa

Część II

10.45-11.50

- dr n. hum. Maria Kempa (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Od Szpitala Spółki Brackiej do Śląskiej Akademii Medycznej.

- dr n. med. Daniel Sabat (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 Szpitale w Rokitnicy oraz przy ul. 3 Maja w latach 1945-1948.

- Wioletta Szczurek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Czy może powstać muzeum historii medycyny przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach?.

11.50-12.05
dyskusja nad wystąpieniami drugiej części konferencji

12.05-12.25
przerwa kawowa

Część III

12.25-13.55

- Hnatyszyn Piotr (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Zabrzańscy Żydzi w służbie medycyny.

- Aleksandra Korol-Chudy (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Przyczynek do badań nad funkcjonowaniem lazaretów w Zabrzu w czasie I wojny światowej.

- Urszula Wieczorek (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Apteki i aptekarze w Zabrzu do 1945 roku.

- Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Przemysłowa służba zdrowia w Zabrzu w latach 1945-1989.

13.55-14.30
dyskusja nad wystąpieniami trzeciej części konferencji i podsumowanie całości

Prowadzenie:
Urszula Wieczorek, starszy kustosz, kierownik Działu Kultury Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Piotr Hnatyszyn, starszy kustosz, kierownik Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Wstęp wolny

Liczba gości na stronie: 5960034
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle