VIII KONFERENCJA NAUKOWA „ZABRZE – OŚWIATA, WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE”

VIII KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU
ZABRZE – OŚWIATA, WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE  27.10.2017

Pod honorowym patronatem Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrzae

Plakat d konf

 

Program:

Część I

ks. dr Piotr Górecki (Uniwersytet Opolski)
Szkolnictwo parafialne w Biskupicach, Mikulczycach i Zabrzu na przełomie XVII i XVIII wieku (na podstawie wizytacji kanonicznych)

Piotr Kunce (Toszek)
Szkolna codzienność w relacjach wybranych najstarszych mieszkańców Mikulczyc w latach 20., 30. i 40. XX wieku

Aleksandra Korol-Chudy (Instytut Pamięci Narodowej. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach)
Szkolnictwo zakładowe huty Donnersmarck w Zabrzu – wybrane aspekty

 Część II

Piotr Hnatyszyn
(Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Początki szkolnictwa ponadpodstawowego w powojennym Zabrzu

dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ideologizacja szkolnictwa w okresie stalinowskim na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu

Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Przygotowanie do wykonywania zawodu górnika w Zabrzu do 1989 roku

 Część III

Damian Halmer
(Zabrze)
Początki sportu szkolnego na terenie Zabrza

Ryszard Szopa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Architektura szkół na przełomie XIX i XX wieku na terenie Zabrza

dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner (Politechnika Śląska)
Rozwój zabrzańskiego kampusu Politechniki Śląskiej na terenie dawnych terenów wojskowych przy ul. Roosevelta

Prowadzenie:
Urszula Wieczorek (Muzeum Miejskie w Zabrzu)

 

  

 Liczba gości na stronie: 6440291
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle