W kręgu kultury i przemysłu. Studia z dziejów Zabrza w XX wieku

Muzeum Miejskie w Zabrzu i IPN w Katowicach

Katowice 2015

format 24,5 x 17 cm

ISBN 978-83-87436-35-6
ISBN 978-83-7629-913-6

okładka: twarda, barwna, stron 400, ilustracje czarno-białe

Cena: 26 zł - publikacja dostępna od 4 lutego 2016 r.

W książce zamieszczono  materiały z konferencji naukowych: „Zabrzańska gospodarka w cieniu polityki i ideologii”(Zabrze 2011 r.) oraz „Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX w.” (Zabrze 2012), które zostały zorganizowane przez Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Publikacja zawiera:

Część I. Pomiędzy przymusem a niezależnością. Kultura w Zabrzu w XX wieku
Wybrane zagadnienia

Krzysztof Gwóźdź
Zabrzańskie organizacje strzeleckie jako przejaw kultury mieszczańskiej

Dawid Kubieniec
Obraz życia kulturalnego i towarzyskiego w Zabrzu

Piotr Hnatyszyn
Szkoła muzyczna Johannesa Pionczyka 1917//1918–1945

Bernard Linek
Polityka kulturalna nazistów wobec robotników zabrzańskich. Na podstawie gazety „Kohle und koks”

Zbigniew Gołasz
Kultura w Zabrzu w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Próba charakterystyki

Sebastian Rosenbaum
„Wielkie dzieło pielęgnowania kultury socjalistycznej”. Zabrzański wrzesień 1965-1989

Bogusław Tracz
Kościół i kultura niezależna w Zabrzu w latach osiemdziesiątych XX wieku

Grażyna Barbara Szewczyk
Janosch. Między prawdą a zmyśleniem

Krzysztof Karwat
Stanisław Bieniasz. Dramaty pisarskich wyborów: między Zabrzem a Mettmann

Część II. W cieniu polityki i ideologii. Przemysł zabrzański w XX wieku

Piotr Hnatyszyn
Browar obywatelski w Zabrzu

Adam Frużyński
Zabrzański przemysł wydobywczy i ciężki 1933–1989

Mirosław Sikora
Zabrze w niemieckiej produkcji zbrojeniowej 1939–1944

Zbigniew Gołasz
Wpływ stacjonowania Sowietów na przemysł zabrzański w 1945 roku

Zenon Szmidtke
Praca represjonowanych politycznie żołnierzy – górników w kopalni „Mikulczyce”

Bogusław Tracz
Zabrze na przedzie, prowadzi Zabrze w socjalistyczną dal”. Zabrzańskie konteksty idei współzawodnictwa pracy

Zbigniew Barecki
Zakończenie eksploatacji węgla przez skonsolidowaną kopalnię „Pstrowski” w Zabrzu

  

Liczba gości na stronie: 4402948
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle