Wydawnictwa wyczerpane

Wydawnictwa archiwalne niedostępne w sprzedaży.

NAKŁAD WYCZERPANY Piotr Hnatyszyn, Piotr Muschalik
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, Cena 1 zł, ISBN 83-87436-05-4. Wyd. I, Zabrze 2005, format 12,5 x 17,3 cm, okładka miękka, 16 stron.Krótki opis dziejów miejscowości do roku 1960. 
NAKŁAD WYCZERPANY Irena Bukowska-Floreńska   Zabrze 2013 ISBN 978-83-937943-1-7 Cena 50 zł  Wyd. I, Zabrze 2013, format 21,5 x 30 cm, okładka twarda czarno-biała, 148 stron, ilustracje barwne i czarno-białe
NAKŁAD WYCZERPANY Halina Gerlich, Jadwiga Lipońska-Sajdak, Jadwiga Pawlas-Kos. Wydawca: Muzeum Historii Katowic, współwydawca Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2002.144 s. Reprodukcje barwne, Cena 20 zł. Bogato ilustrowany album poświęcony życiu i twórczości Ewalda Gawlika, artysty - górnika, którego sztuka związana jest, niemal w całości, ze Śląskiem; górniczym trudem, sposobem wypoczywania, zabawą itd. Album poprzedza cykl artykułów o życiu i twórczości Gawlika, jego malarskiej wizji małej ojczyzny i omawiające jego twórczy dorobek. 
NAKŁAD WYCZERPANY Jadwiga Pawlas-Kos Zabrze 2011, ISBN - 978-83-62023-68-4. Wyd. I, Zabrze 2011, format 21,5 x 30,2 cm, okładka twarda, barwna, lakierowana, 229 stron, ilustracje barwne. Cena 50 zł.
Zabrze 1933-1989, Szkice z dziejów politycznych miasta Redakcja: Sebastian Rosenbaum, Katowice 2011,  cena: 25,00 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Oprac. Jadwiga Pawlas-KosWydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2004. 10 s. Reprodukcje barwne, Cena 5 zł. Katalog wystawy, która trwała od lutego do marca 2004 r. Wystawa miała charakter przeglądu całego zabrzańskiego środowiska plastycznego, łącząc w ekspozycyjnej odsłonie prace mistrzów i uczniów (ojcowie i synowie, matki i córki). W ten sposób stała się dokumentem lokalnej tradycji artystycznej. Słowo wstępne napisała Jadwiga Pawlas-Kos. Część główna to informacja o artystach ilustrowana reprodukcjami ich prac. 
NAKŁAD WYCZERPANY oprac. Jadwiga Pawlas-KosWydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 12 s. Fotografie barwne, Cena 2 zł. Katalog wystawy, zorganizowanej w Muzeum w 1997 roku. Zawiera, obok barwnych reprodukcji wystawianych prac, krótki biogram autora. 
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 104 s. Fotografie czarno-białe, Cena 1 zł (nakład wyczerpany). Publikacja jest zbiorem szkiców historycznych i kulturowych, traktujących o dziejach gminy i parafii w Lubszy na Górnym Śląsku. 
NAKŁAD WYCZERPANY Album cz. IV, Bernard Szczech, Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1993. 106 s., repr. Ostatni z serii czterech albumów, prezentujący dawne fotografie dzielnic Zabrza leżących na południe od Czarniawki: Kończyc, Makoszów i Pawłowa.
Liczba gości na stronie: 5964484
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle