Wydawnictwa wyczerpane

Wydawnictwa archiwalne niedostępne w sprzedaży.

NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1995. 28 s.Omówienie źródła historycznego dotyczącego przeszłości Górnego Śląska. Tekst oryginału znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Bytomiu
Autor: Katarzyna Hołda Zabrze 2014 ISBN 978-83-939809-7-0 Cena 24 zł Wyd. I, Zabrze 2014, format 25 x 20 cm, okładka miękka czarno-biała, 50 stron, ilustracje czarno-białe.
NAKŁAD WYCZERPANY Jadwiga Pawlas-Kos. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1995. 28 s., repr. czarno-białe. Autorka przybliża dawne formy rzeźbiarstwa węglowego na przykładzie eksponatów zgromadzonych w Muzeum Miejskim w Zabrzu. 
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 18 s. Przedstawienie dokumentu w wersji językowej zbliżonej do zaginionego oryginału, przechowywanego niegdyś w archiwum parafii pw. Św. Trójcy w Wierszowej. Piotr Skrzela z Obrowca, pan na Wieszowie, Rokitnicy i Ptakowicach był wyższym poborcą podatkowym księstwa opolsko-raciborskiego. Był również hojnym darczyńcą między innymi wieszowskiego kościoła.
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 18 s., repr. czarno-biała. Prezentacja oryginalnego dokumentu, który do 1975 roku przechowywany był w Archiwum Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach. Obecnie miejsce jego przechowywania nie jest znane. Opisuje historię miasta założonego na prawie niemieckim, co zapisano w cytowanym dokumencie księcia Bernarda. 
NAKŁAD WYCZERPANY Józef Knosała. Tłum. i oprac. Daniel Spelvogel i Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 96 s. Publikacja zawiera krótkie opisy historii rodów w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski
NAKŁAD WYCZERPANY Anna Kowalczyk Klus Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2000. Cena 3 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Oprac. Jadwiga Pawlas-Kos.Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 28 s. Katalog wystawy, która odbyła się w lutym - marcu 1998 roku w Muzeum Miejskim w Zabrzu. Swe prace zaprezentowało 28 artystów, których biogramy oraz informacje o wystawach zamieszczono w wydawnictwie. 
NAKŁAD WYCZERPANY Hnatyszyn Piotr, Małusecki Bogusław. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 28 s. Fotografie czarno-białe. Publikacja jest próbą opisania życia i twórczości Maxa Steckla, wybitnego fotografa przemysłu górnośląskiego i pioniera fotografowania dzikich zwierząt. Całość wzbogaca 16 czarno-białych fotografii, w postaci wkładki z pominięciem paginacji. 
Liczba gości na stronie: 5963830
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle