Wydawnictwa wyczerpane

Wydawnictwa archiwalne niedostępne w sprzedaży.

NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 18 s. Przedstawienie dokumentu w wersji językowej zbliżonej do zaginionego oryginału, przechowywanego niegdyś w archiwum parafii pw. Św. Trójcy w Wierszowej. Piotr Skrzela z Obrowca, pan na Wieszowie, Rokitnicy i Ptakowicach był wyższym poborcą podatkowym księstwa opolsko-raciborskiego. Był również hojnym darczyńcą między innymi wieszowskiego kościoła.
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 18 s., repr. czarno-biała. Prezentacja oryginalnego dokumentu, który do 1975 roku przechowywany był w Archiwum Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach. Obecnie miejsce jego przechowywania nie jest znane. Opisuje historię miasta założonego na prawie niemieckim, co zapisano w cytowanym dokumencie księcia Bernarda. 
NAKŁAD WYCZERPANY Anna Kowalczyk Klus Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2000. Cena 3 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Józef Knosała. Tłum. i oprac. Daniel Spelvogel i Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 96 s. Publikacja zawiera krótkie opisy historii rodów w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski
NAKŁAD WYCZERPANY Oprac. Jadwiga Pawlas-Kos.Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 28 s. Katalog wystawy, która odbyła się w lutym - marcu 1998 roku w Muzeum Miejskim w Zabrzu. Swe prace zaprezentowało 28 artystów, których biogramy oraz informacje o wystawach zamieszczono w wydawnictwie. 
NAKŁAD WYCZERPANY Piotr Hnatyszyn, Dorota Kuder, Jadwiga Pawlas-Kos, Urszula Wieczorek Andrzej J. Wójcik
NAKŁAD WYCZERPANY Hnatyszyn Piotr, Małusecki Bogusław. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 28 s. Fotografie czarno-białe. Publikacja jest próbą opisania życia i twórczości Maxa Steckla, wybitnego fotografa przemysłu górnośląskiego i pioniera fotografowania dzikich zwierząt. Całość wzbogaca 16 czarno-białych fotografii, w postaci wkładki z pominięciem paginacji. 
NAKŁAD WYCZERPANY Redaktor naczelny: Piotr Hnatyszyn Zabrze 2011format 23,4 x 16,4 cm ISBN 978-83-62023-52-3 okładka: miękka, kartonowa, barwna, stron 336, ilustracje barwne i czarno-białe cena 5 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 44 s. Publikacja poświęcona podaniom i legendom krainy dzieciństwa autora. Źródłem są zapiski Józefa Lompy, nauczyciela i organisty z Lubszy, zamieszczane w XIX –wiecznej prasie lokalnej.
NAKŁAD WYCZERPANY  Oprac. Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 22 s., barwne reprodukcjeKatalog wystawy, która odbyła się w Muzeum Miejskim w Zabrzu w maju1998 roku. Wydawnictwo, oprócz barwnych reprodukcji prezentowanych podczas wystawy prac artysty, zawiera również krótki biogram, informacje o wystawach, zdobytych wyróżnieniach i nagrodach, a także recenzję ekspozycji autorstwa prof. Macieja Bieniasza
Liczba gości na stronie: 4213618
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle