Wydawnictwa wyczerpane

Wydawnictwa archiwalne niedostępne w sprzedaży.

NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1998. 104 s. Fotografie czarno-białe, Cena 1 zł (nakład wyczerpany). Publikacja jest zbiorem szkiców historycznych i kulturowych, traktujących o dziejach gminy i parafii w Lubszy na Górnym Śląsku. 
NAKŁAD WYCZERPANY Album cz. IV, Bernard Szczech, Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1993. 106 s., repr. Ostatni z serii czterech albumów, prezentujący dawne fotografie dzielnic Zabrza leżących na południe od Czarniawki: Kończyc, Makoszów i Pawłowa.
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1995. 28 s.Omówienie źródła historycznego dotyczącego przeszłości Górnego Śląska. Tekst oryginału znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Bytomiu
Autor: Katarzyna Hołda Zabrze 2014 ISBN 978-83-939809-7-0 Cena 24 zł Wyd. I, Zabrze 2014, format 25 x 20 cm, okładka miękka czarno-biała, 50 stron, ilustracje czarno-białe.
NAKŁAD WYCZERPANY Jadwiga Pawlas-Kos. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1995. 28 s., repr. czarno-białe. Autorka przybliża dawne formy rzeźbiarstwa węglowego na przykładzie eksponatów zgromadzonych w Muzeum Miejskim w Zabrzu. 
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 18 s. Przedstawienie dokumentu w wersji językowej zbliżonej do zaginionego oryginału, przechowywanego niegdyś w archiwum parafii pw. Św. Trójcy w Wierszowej. Piotr Skrzela z Obrowca, pan na Wieszowie, Rokitnicy i Ptakowicach był wyższym poborcą podatkowym księstwa opolsko-raciborskiego. Był również hojnym darczyńcą między innymi wieszowskiego kościoła.
NAKŁAD WYCZERPANY Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. 18 s., repr. czarno-biała. Prezentacja oryginalnego dokumentu, który do 1975 roku przechowywany był w Archiwum Miejskiej Rady Narodowej w Woźnikach. Obecnie miejsce jego przechowywania nie jest znane. Opisuje historię miasta założonego na prawie niemieckim, co zapisano w cytowanym dokumencie księcia Bernarda. 
NAKŁAD WYCZERPANY Józef Knosała. Tłum. i oprac. Daniel Spelvogel i Bernard Szczech. Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1996. 96 s. Publikacja zawiera krótkie opisy historii rodów w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski
NAKŁAD WYCZERPANY Anna Kowalczyk Klus Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2000. Cena 3 zł
Liczba gości na stronie: 6440288
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle