Wydawnictwa wyczerpane

Wydawnictwa archiwalne niedostępne w sprzedaży.

NAKŁAD WYCZERPANY Peter Mrass. Tłum. na język polski Peter Chmiel, Anna Elsner. Wydawca: Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, 2003. 48 s. Reprodukcje barwne.Katalog wystawy; zawiera słowo wstępne oraz informacje na temat twórczości artysty, a także notę biograficzną i informacje o wystawach. Bogato ilustrowany
NAKŁAD WYCZERPANY Sławomir Latos. Wydawca: Zabrzański Informator Samorządowy, 2003. 152 s. Reprodukcje czarno-białe. Charakter publikacji określa we wstępie jej redaktor, nazywając ją rozprawą popularną, to jest taką, która winna trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców zainteresowanych dziejami dawnymi Makoszów, ale również problemami współczesnymi. Stąd też szeroka zawartość publikacji: od ogólnych informacji topograficznych, historycznych, gospodarczych aż po legendy, tradycje, obyczaje i wiele innych 
NAKŁAD WYCZERPANY Tomasz Wagner. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Zabrza, 2003. s.116. Czarno-białe reprodukcje. Zbiór esejów publikowanych w latach 1996 - 2002 na łamach "Zabrzańskiego Informatora Samorządowego". Publikacje te stanowią zarówno wynik obserwacji przemian zachodzących w przestrzeni miejskiej Zabrza, jak i są wynikiem badań autora, analizy wielu materiałów źródłowych. Jak napisał we wstępie, celem publikacji jest popularyzowanie lokalnego krajobrazu architektonicznego, ukazanie jego piękna, ale również tego co jest postrzegane jako szara codzienność. Książka składa się z trzech części. Pierwsza to teksty opracowane na podstawie przedwojennych monografii poświęconych Zabrzu, poświęcona jest preindustrialnej historii miasta. Druga, to eseje poświęcone dwudziestoleciu międzywojennemu. Trzecia zaś to artykuły publicystyczne, w których autor opisuje stan aktualny przestrzeni architektonicznej Górnego Śląska oraz zmiany w niej zachodzące 
NAKŁAD WYCZERPANY Rudolf Kostorz. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Zabrza, 1994. s 42. Próba zebrania ważniejszych dat dotyczących zdarzeń i postaci z historii regionu z uwzględnieniem różnorodnych dziedzin życia charakterystycznych dla tej ziemi.
NAKŁAD WYCZERPANY Oprac. Michale Berg, Werner Doede, Christof Heyduck, Barbara Ilkosz. Tłum. na język niemiecki Jerzy Pasieka, Elke Tyczyńska. Wydawca: Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, 1999. cena: 4 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Rudolf Kostorz. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Zabrza, 1994. s 42. Krótkie przedstawienie miejscowych toponimów, tj. historii pochodzenia nazw miejscowych, mających znaczenie nie tylko językowe, ale również historyczno-kulturowe.
NAKŁAD WYCZERPANY Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1999.
NAKŁAD WYCZERPANY Jadwiga Pawlas-Kos, Michał Kliś, Mariusz Pałka Zabrze 2009 ISBN 978-83-88427-89-3 Cena 5 zł
NAKŁAD WYCZERPANY oprac. Bernard SzczechWydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. Cena 1,50 zł
NAKŁAD WYCZERPANY Wydawca: Muzeum Miejskie w Zabrzu, 1997. Barwne Cena 1 zł: (za sztukę)
Liczba gości na stronie: 4914078
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle