Wystawa „Bieguny - napoczątku był rysunek” - Silesiakultura

http://www.silesiakultura.pl/r/miasta/zabrze/zabrze/wystawa-bieguny-napoczatku-byl-rysunek

Wystawa „Bieguny - napoczątku był rysunek”

Muzeum Miejskie zaprasza na wernisaż wystawy „Bieguny – na początku był rysunek”, współorganizowanej wraz z Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Komisarzem wystawy jest dr hab. Krzysztof Kula, kierownik Zakładu Rysunku Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Wystawę można będzie zwiedzać do 20 listopada.
image

 

„Bieguny – na początku był rysunek” to wspólny projekt zrealizowany przez artystów tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki w Cieszy­nie. Zarówno dla jego uczest­ników, jak i dla zaproszonych gości, stał się „poligonem” na polu doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią jak i witrażem. Idea Biegunów, jako mój au­torski projekt, zaistniała po raz pierwszy w 2009 roku, towarzy­sząc festiwalowi Ars-Grafia. (...) Współpracując z parą artystów wypracowywaliśmy wtedy wspólną „biegunowość” deklaracji i postaw. Ujawniała się ona w każdej kolejnej wystawie jako zapis dialogu osobowości i jego reprezentacja; ukazywała tym samym reagujące ze sobą treści. (...) Najnowsza jego odsło­na jest świadomą jego kontynuacją, w zwielokrotnionej ilością uczestników formie. To seria sześciu zrealizowanych lub bę­dących w realizacji wystaw, budowanych przez jej uczestni­ków na zasadzie partnerstwa a nie konfrontacji, na szukaniu wspólnej, biegunowej strategii, której dojrzałym owocem jest jej prezentacja.

 

Krzysztof Kula, kurator wystawy

Na wystawie prezentowane będą prace:

 

Hanny Grzonki Karwackiej

Małgorzaty Łuczyny

Agnieszki Jaworskiej

Katarzyny Pyki

Iwony Demko

Pauliny Poczętej

Anny Kowalczyk-Klus

Krzysztofa Kuli

Marka Głowackiego

Tomasza Jędrzejko

Libora Novotnego

Tomasza Tobolewskiego

 

 Liczba gości na stronie: 4323199
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle