X KONFERENCJA NAUKOWA „ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PRZESTRZENI ZABRZA”

X KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU
ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PRZESTRZENI ZABRZA 24.10.2019

Pod honorowym patronatem Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrze

 

PROGRAM

Wystąpienie wprowadzające:

Jarosław Suszka, Naczelnik Biura Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji, Urząd Miejski w Zabrzu
Administracja publiczna w Zabrzu po reformie z 1999 roku

Część pierwsza: Administracja na szczeblu gminy – miejsca – ludzie – działalność

moderator: Urszula Wieczorek, Muzeum Miejskie w Zabrzu

Przemysław Nadolski
Struktury administracyjne na terytorium Zabrza w XIX i XX wieku oraz ich przemiany

Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Alexander Held pierwszy burmistrz gminy Zabrze i Kurt Jeenel pierwszy nadburmistrz Hindenburga

dr hab. Maciej Fic (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Stanowienie polskiej administracji w Zabrzu w 1945 roku

Antoni Wilgusiewicz (Śląski Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa)
Prawnicy pochodzenia kresowego i ich rola w życiu Zabrza po II wojnie światowej

kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Świat kobiecy. Moda damska po 1918 roku”

Część druga: Administracja na szczeblu powiatu – miejsca – ludzie – działalność

moderator: Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu

dr Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Historia siedziby zabrzańskiego starostwa powiatowego

Urszula Wieczorek (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Starostowie powiatu zabrskiego (hindenburskiego)

Barbara Klajmon (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Remont i konserwacja budynku dawnego starostwa konferencji

Galeria Muzeum Miejskiego w Zabrzu Café Silesia, ul. 3 Maja 6

Liczba gości na stronie: 6423004
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle