X KONFERENCJA NAUKOWA MUZEUM MIEJSKIEGO W ZABRZU

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
Elżbieta Dębowska
zaprasza na
X Konferencję Naukową

Administracja publiczna w przestrzeni Zabrza

Pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzaty Mańki-Szulik

 
24 października 2019 roku

Miejsce obrad: Galeria Muzeum Miejskiego w Zabrzu Café Silesia, ul. 3 Maja 6

konf. plakat

PROGRAM

9.00-9.20

uroczyste otwarcie konferencji

9.20-9.50

wystąpienie wprowadzające:

Jarosław Suszka, Naczelnik Biura Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji, Urząd Miejski w Zabrzu

Administracja publiczna w Zabrzu po reformie z 1999 roku

 

Część pierwsza: Administracja na szczeblu gminy - miejsca - ludzie -działalność

moderator: Urszula Wieczorek, Muzeum Miejskie w Zabrzu

9.50-10.20

Przemysław Nadolski

Struktury administracyjne na terytorium Zabrza w XIX i XX wieku oraz ich przemiany

10.20-10.50

Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu

Alexander Held pierwszy burmistrz gminy Zabrze i Kurt Jeenel pierwszy nadburmistrz Hindenburga

10.50-11.20

dr hab. Maciej Fic, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Stanowienie polskiej administracji w Zabrzu w 1945 roku

11.20-11.40

Antoni Wilgusiewicz, Śląski Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa

Prawnicy pochodzenia kresowego i ich rola w życiu Zabrza po II wojnie światowej

11.40-12.00

dyskusja

12.00-12.30

przerwa na kawę

kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Świat kobiecy. Moda damska po 1918 roku”

 

Część druga: Administracja na szczeblu powiatu - miejsca - ludzie - działalność

moderator: Piotr Hnatyszyn, Muzeum Miejskie w Zabrzu

12.30-13.00

dr Adam Frużyński, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Historia siedziby zabrzańskiego starostwa powiatowego

13.00-13.30

Urszula Wieczorek, Muzeum Miejskie w Zabrzu

Starostowie powiatu zabrskiego (hindenburskiego)

13.30-14.00

Barbara Klajmon, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Remont i konserwacja budynku dawnego starostwa konferencji

14.00-14.30

Dyskusja i podsumowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba gości na stronie: 4906246
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle