Zabrze 1933-1989 Szkice z dziejów politycznych miasta

Zabrze 1933-1989,
Szkice z dziejów politycznych miasta

Redakcja: Sebastian Rosenbaum,

Katowice 2011, 

cena: 25,00 zł

ISBN 978-83-7629-311-0

Wyd. I, Katowice 2011, format 17 x 24,5 cm, okładka twarda, 266 stron

Publikacja wydana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach oraz Muzeum Miejskie w Zabrzu. Zebrano w niej materiały z konferencji popularno-naukowej "Zabrze 1939-1989. Obóz władzy wobec społeczeństwa", zorganizowanej przez obie instytucje w zabrzańskiej galerii muzealnej Café Silesia w kwietniu 2010 roku. W niniejszej książce zastosowano nieco inne ramy chronologiczne, ustalając datę początkową na rok 1933, podkreślając tym samym znaczenie przejęcia władzy przez nazistów jako wydarzenia przełomowego dla miasta. Stąd różnica w tytule konferencji i publikacji książkowej. Jak napisano we wstępie: "Podstawowym impulsem do zebrania grupy historyków referujących na temat różnych aspektów historii politycznej Zabrza doby obydwu totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego, było z jednej strony przekonanie o zapotrzebowaniu społecznym na nowe ustalenia badawcze, z drugiej strony - obserwowalna luka w publikacjach na ten temat". Niniejsza pozycja stara się tę lukę wypełnić. 

Spis treści:

Wprowadzenie

Mirosław Węcki

Struktury i kadry kierownicze zabrzańskiej NSDAP (1933-1945)

Grzegorz Bębnik

Udział mieszkańców Zabrza w przygotowaniach do wojny 1939 r. i w działaniach wojennych

Adam Dziuba

Scena polityczna Zabrza w latach 1945-1948

Zbigniew Gołasz

Starania zabrzańskich socjalistów o reaktywację PPS, podjęte po październiku 1956 r.

Sebastian Rosenbaum

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw ludności rodzimej w Zabrzu od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych

Bogusław Tracz

Przestępczość, patologie społeczne i akcja „Porządek” w Zabrzu w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych

Łucja Marek

Aparat partyjno-państwowy PRL wobec budownictwa sakralnego na terenie Zabrza

Andrzej Sznajder

Ośrodek Odosobnienia Internowanych w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu 1981-1982

Piotr Hnatyszyn

Przełomowy rok 1989 w Zabrzu w świetle prasy lokalnej

Indeks osób

 

Liczba gości na stronie: 6130629
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle