Zmysły i sztuka

Uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. W zależności od prezentowanych wystaw w muzeum, dzieci uczą się opowiadać obrazy, opisywać rzeźby i  eksponaty muzealne. Wykorzystując zmysł dotyku i węchu uczestnicy próbują nazywać i opisywać przedmioty. W części warsztatowej dzieci wykonują pracę plastyczną, wykorzystując różne faktury materiałów plastycznych.

Prowadząca: Dorota Kuder

Liczba gości na stronie: 2617236
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle