Działy

Dział Historii jest największym działem pod względem liczby zgromadzonych eksponatów. Najważniejszą ich część stanowią te związane z historią Zabrza i jego obecnych dzielnic. Dokumentują one różne przejawy działalności zawodowej i społecznej mieszkańców naszego miasta. Najcenniejsze eksponaty to sztandary zabrzańskich cechów rzemieślniczych, organizacji zawodowych, szkół, towarzystw śpiewaczych i innych organizacji społecznych.
Dział Kultury - zasadniczy trzon zgromadzonych zbiorów związany jest z terenem Zabrza i jego najbliższą okolicą. Pierwsze nabytki pochodzą z 1935 roku, ze zbiorów ówczesnej Städtische Heimatstube Hindenburg. Do dziś zachowało się w dziale około 100 eksponatów z tego wczesnego - sprzed 1945 roku - okresu.
Dział Plastyki realizuje swoje kolekcjonerskie i badawcze zamierzenia w obrębie dwóch jednostek:
Zadaniem działu jest dokumentacja i popularyzacja muzeum i jego zbiorów.
Liczba gości na stronie: 7130668
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle