Eksponat listopada 2019

Książeczka oszczędnościowa nr inw. MZ–11339/H

Początki „Stadtsparkasse zu Hindenburg” czyli Miejskiej Kasy Oszczędnościowej w Zabrzu sięgają grudnia 1883 roku. Wtedy to sejmik powiatu zabrskiego podjął uchwałę o utworzeniu Kasy Oszczędności Powiatu Zabrskiego. Rozpoczęła ona działalność 1 kwietnia 1884 roku. Według statutu, zatwierdzonego we Wrocławiu, kasa miała gwarancje powiatu, a na jej czele stało kuratorium. Kasa mogła przyjmować od wszystkich mieszkańców tutejszego powiatu wkłady w wysokości od jednej do 3000 marek. Na przyjęcie wkładów od osób nie mieszkających w granicach powiatu zabrskiego, a także wkładów przekraczających 3000 marek zgodę musiało wydać kuratorium. Oprocentowanie wkładów wynosiło początkowo 3,5 proc. wpłaty i wypłaty potwierdzało się w specjalnej książce kwitowej wydanej przez kasę. Jej pierwsza siedziba mieściła się w gmachu starostwa przy Dorotheenstraße 19 (ul. 3 Maja).

W 1927 roku, w związku z likwidacją powiatu zabrskiego, kasę przemianowano na „Stadtspar- und Girokasse Hindenburg” (Miejska Kasa Oszczędnościowo-Żyrowa) a następnie na „Stadtsparkasse zu Hindenburg”. Przez długi czas siedziba kasy mieściła się nadal w budynku dawnego starostwa. dopiero 26 stycznia 1931 roku otwarto nową siedzibę kasy w budynku przy Kronprinzenstraße 262 (ul. Wolności). 17 grudnia 1934 roku otwarto drugą siedzibę kasy w gmachu przy Peter-Paul-Platz 8 (pl. Wolności). Początkowo kasa miała dwie filie: w Zaborzu przy Kronprinzenstraße 450 i w Biskupicach przy Beuthenerstraße 28 (ul. Bytomska). W 1933 roku otwarto filię w Śródmieściu przy Dorotheenstraße 33, a w następnych latach w Maciejowie przy Kronprinzenstraße 36. W 1934 roku kasa obchodziła 50-lecia istnienia. W tym czasie około 25 tys. oszczędzających trzymało na jej kontach blisko 11,2 mln marek.

11399

Pod koniec lat 30. XX wieku pojawiły się „Sparmarkenbuch” czyli książeczki oszczędnościowe dla uczniów zabrzańskich szkół. Na pierwszej stronie okładki wydrukowano ilustrację przedstawiającą rzeźbę stojącą w zabrzańskim ogrodzie botanicznym – dziewczynkę z gołębiem na ramieniu. Wnętrze książeczki składało się z czterech kart. Na pierwszych trzech nieparzystych stronach wydrukowano postaci robotników, na czwartej kobietę i dziecko w kołysce. Pod tymi ilustracjami umieszczono hasła zachęcające do oszczędzania. Na każdej karcie było miejsce na wklejenie 13 znaczków oszczędnościowych o wartości 20 fenigów. Również na znaczkach znalazł się motyw z Zabrza – szkoła dla dziewcząt przy ówczesnym Reitzensteinplatz (obecnie Szkoła Podstawowa nr 36 przy pl. Warszawskim).

11399-5

Na zlecenie zabrzańskiej kasy książeczki i znaczki wydrukowała firma „Franz Lindner, Graphische Kunst- und Verlagsanstalten” z Raciborza.

Piotr Hnatyszyn



Liczba gości na stronie: 7130663
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle