Eksponat września 2020

Świadectwa szkolne MZ-6251/H, MZ-6253/H

Wśród eksponatów zgromadzonych przez Muzeum Miejskie w Zabrzu osobną grupę stanowią obiekty związane ze szkolnictwem, w tym świadectwa szkolne. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 pragniemy zaprezentować dwa z nich.

Oba świadectwa pochodzą z Publicznej Szkoły Powszechnej w Kończycach i zostały wystawione dla Stanisława Starowicza, urodzonego 20 września 1921 r. w Bachowicach. Pierwszy budynek szkolny w Kończycach powstał w 1875 r. przy obecnej ul. I.J. Paderewskiego. Wcześniej dzieci z tej miejscowości uczęszczały do placówki w Bielszowicach, a następnie pobierały nauki w jednym z budynków późniejszej kopalni „Makoszowy”, wynajętym od zarządu dóbr hrabiów von Thiele-Winckler. Ponieważ budynek z 1875 r. wkrótce okazał się niewystarczający dla stale rosnącej liczby dzieci w Kończycach, w latach 1900–1901 również przy obecnej ul. I.J. Paderewskiego wybudowano tam nową szkołę (obecnie mieści się w niej przedszkole). Kolejnym budynkiem szkolnym na terenie Kończyc był obiekt przy ul. K. Sitki, wybudowany w latach 1929–1934, a uroczyste poświęcenie gmachu miało miejsce w 1936 r. Budynek ten funkcjonuje do dziś jako Zespół Szkół nr 18. Przez pewien czas zajęcia szkolne odbywały się w obu placówkach.

    

Pierwszy z omawianych eksponatów (MZ-6251/H), to świadectwo za rok szkolny 1927/1928. Z dokumentu dowiadujemy się, iż uczeń ukończył klasę I i że jest wyznania rzymsko-katolickiego, a także, że otrzymał promocję do klasy II. Wśród przedmiotów szkolnych znajdują się takie pozycje jak: religia, język polski, rachunki z geometrią, przyroda (dzieląca się na: przyrodę żywą, fizykę i chemię, higienę), geografia i nauki o Polsce współczesnej, historia, rysunki, roboty ręczne, śpiew, ćwiczenia cielesne, roboty kobiece. Tło jest w kolorze błękitnym, rubryki zostały wypisane niebieskim atramentem. U dołu znajduje się okrągła pieczęć z napisem „Kierownictwo publicznej szkoły powszechnej w Kończycach” z orłem w koronie oraz podpisy wychowawcy i kierownika szkoły.

 

Drugie ze świadectw (MZ-6253/H) zostało wystawione za pierwsze półrocze roku szkolnego 1934/1935. Przedmioty szkolne nie uległy zmianie, natomiast tło jest w kolorze bladoróżowym. U dołu znajduje się okrągła pieczęć z napisem „8-mio klasowa Szkoła Powszechna Kończyce”. Zmienił się również wizerunek orła w pieczęci – na pierwszym świadectwie jest to jeszcze wizerunek używany w latach 1919-1927 z zamkniętą koroną i krzyżem na niej, natomiast na drugim świadectwie orzeł ma zmienioną formę i otwartą koronę bez krzyża. Pod pieczęcią widnieją podpisy wychowawcy oraz kierownika szkoły. Ciekawostkę stanowi fakt, iż uczeń otrzymywał świadectwo na zakończenie również pierwszego półrocza nauki szkolnej.

Oba obiekty są w stanie dobrym, z nielicznymi ubytkami oraz śladami po zgięciach.

Anna Kulczyk

 

 

Liczba gości na stronie: 7130563
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle