KARYKATURA ŚLĄZAKA

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na wystawę laureatów konkursów plastycznych w latach 2011-2019

Dlaczego karykatura?

 kARYKATURA 1

„Karykatura Ślązaka” to projekt edukacyjny, realizowany przez OPP4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu od 2002 r. Jego pomysłodawcami byli uczestnicy koła dziennikarskiego, działającego w CET. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży aglomeracji katowickiej do poznania niezbyt odległej, a nawet najnowszej historii Śląska i ludzi, którzy ją tworzyli. Do tej pory młodzież wykonała karykatury przemysłowców, powstańców śląskich, sportowców, kardiochirurgów, architektów, muzyków, aktorów, plastyków, tancerzy i choreografów oraz pisarzy.

Karykatura - gatunek artystyczny, realizowany głównie w rysunku i grafice, przesadnie eksponujący wyolbrzymione cechy postaci i grup społecznych, portret zdeformowany, wyjaskrawiony. Słowo to pochodzi z języka włoskiego, w którym caricature oznacza dosłownie „przeładowanie”. Główną cechą karykatury jest ukazanie szczegółów w powiększeniu. Chodzi tu zarówno o wygląd opisywanej postaci, jak i jej cechy duchowe oraz zachowanie. Ta forma wypowiedzi artystycznej, kojarzona często z żartem czy satyrą,  tu nabiera szczególnego znaczenia. Nie chodzi bynajmniej o ośmieszenie postaci, a raczej o wyolbrzymienie cech charakteru, osobowości w kontekście miejsca, z którym owa postać była związana. Rodzi to okazję, by poznać miejsca i fakty z życia sławnej osoby, zobaczyć ją z owej „innej” strony, co dla nastolatka jest jak najbardziej ciekawe i inspirujące.

Ważnym atutem projektu jest angażowanie się dzieci, młodzieży i dorosłych w działania na rzecz rozwoju krajobrazu kulturowego Śląska.

Niniejsza wystawa zawiera jedynie część najciekawszych karykatur, wykonanych przez uczestników 15 edycji konkursu plastycznego oraz reportaży, wyłonionych w konkursie dziennikarskim w 2012 roku.

Organizator projektu:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” w Zabrzu,

ul. Korczoka 98, www.opp4.zabrze.pl

Werrnisaż odbędzie się 10 stycznia 2020 r., o godz. 17.00 w Galerii Café Silesia w Zabrzu, ul. 3 Maja 6Liczba gości na stronie: 7155057
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle