NOWE TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

Przedstawiamy ofertę lekcji muzealnych na rok szkolny 2019/2020, przygotowaną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.Mamy nadzieję, że wizyty w naszym Muzeum i prowadzone podczas zajęć muzealnych aktywnośći zabawowo-zadaniowe doskonale uzupełnią wymogi edukacyjne oraz stworzą dodatkowe możliwości obcowania z żywą historią i kulturą.

Zachęcamy więc do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą edukacyjną oraz do skorzystania z przygotowanego przez muzealników programu dydaktycznego.

Poniżej przedstawiamy tematy nowych zajęć. Pełną ofertę lekcji muzealnych podajemy na naszej stronie:
http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/aktualna-oferta-edukacyjna.php


Plebiscyt i powstania śląskie
Wykład z pokazem multimedialnym, wyjaśniającym przyczyny powstań śląskich, postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Śląska, propagandę plebiscytową, podział obszaru plebiscytowego po trzecim powstaniu i jego konsekwencje dla Zabrza.

W garderobie dawnej elegantki
Podczas lekcji zapoznamy się ze zmianami, jakie zaszły w ubiorze damskim po zakończeniu I wojny światowej. Prześledzimy ewolucję kobiecej sylwetki, oraz zajrzymy pod suknię, aby zobaczyć jak wyglądała dawniej bielizna. Dowiemy się, jaka była najmodniejsza fryzura w latach 20. XX w. i dlaczego tak ważnym elementem garderoby były kapelusz i rękawiczki.  

W kręgu dawnych wierzeń ludowych - demony
Uczestnicy lekcji muzealnej będą mogli zapoznać się z niektórymi, najbardziej popularnymi zagadnieniami z zakresu demonologii ludowej, dowiedzieć się jak wyglądały dawne wierzenia oraz poznać ich pochodzenie, a także dowiedzieć się, w jakich formach niektóre z nich przetrwały do czasów współczesnych.

Pod flagą biało-czerwoną. Sportowcy, którzy rozsławili Zabrzekariery największych sportowych sław, związanych z naszym miastem. 

Dlaczego biało-niebiesko-czerwoni? – herby i barwy legendarnych klubów piłkarskich. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać symbolikę najsłynniejszych klubów oraz poznać związki barw klubowych z miastami i państwami. 

Szlak krzyży i kapliczek przydrożnych w Zabrzu
Podczas zajęć uczniowie w oparciu o otrzymane materiały oraz własne poszukiwania w dostępnych źródłach będą tworzyć mapę istniejących na terenie Zabrza obiektów drobnej architektury sakralnej. Efektem zajęć ma być nabycie przez ucznia wiedzy o bogactwie miejscowej drobnej architektury sakralnej, zasadach jej ewidencjonowania, przepisach dotyczącym ochrony zabytków.

Zabrzańskie wizytówki: osoby, miejsca
W trakcie zajęć uczniowie na podstawie zaproponowanego zestawu ważnych dla historii Zabrza postaci oraz miejsc opracują konkretny biogram lub kartę obiektu . Efektem końcowym będzie stworzenie ścieżki historycznej związanej ze znanymi osobami Zabrza i ważnymi wydarzeniami historycznymi.

 
Liczba gości na stronie: 7130561
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle