SPORTOWY LWÓW. Z KRESÓW DO ZABRZA

6.03.2018 -6.05.2018
Zapraszamy do zwiedzania wystawy prezentowanej w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu Café Silesia przy ul. 3 Maja 6.
Sportowcy związani z przedwojennym Lwowem mieli ogromny wpływ na rozwój polskiego sportu. Tam powstawały pierwsze kluby, tam rodziły się pierwsze gwiazdy. W okresie powojennym wielu działaczy, trenerów i sportowców przyjechało na Śląsk, między innymi do Zabrza, gdzie mieli znaczący wpływ na rozwój klubów. Między innymi pochodzący ze Lwowa Michał Matyas w roli trenera prowadził Górnik Zabrze przeciwko Romie i Manchesterowi City w finale PZP. Zapraszamy na wystawę przygotowaną przez klub Pogoń Lwów, która pokazuje sportowych bohaterów przedwojennego Lwowa, wzbogaconą o ukazanie wkładu, jaki Kresowianie mieli w rozwój zabrzańskiego sportu. Wystawa przedstawiać będzie Kresowiaków, którzy po II wojnie światowej przybyli do Zabrza i w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sportu oraz szeroko pojętej kultury fizycznej w tym mieście. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu, zabrzańskie kluby oraz sportowcy odnosiły wielkie sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych m.in: w boksie, koszykówce czy piłce nożnej.

Hajduga 1

Na zdjęciu: Jan Hajduga odbiera gratulacje za awans „Walki Makoszowy” do I ligi Liczba gości na stronie: 7155071
Projekt i wykonanie serwisu agencja red Jungle